България, Общество, Разград

Община осигури усмихнати стикери за Деня на щастието

Ден на щастието - 20 март 2017- 2

1000 усмихнати стикера получиха деца и възрастни в Разград по случай 20 март, Международния ден на щастието. Веселите емотикони бяха раздадени преди началото на учебния ден в двора на училище „Васил Левски” в града. Детският хепънинг е част от училищния проект „Бъди щастлив! Be happy!” , с който школото отбелязва обявената от ООН през 2015 година за празник дата.

Ден на щастието - 20 март 2017- 3 (1)

Инициативата се финансира от общината в рамките на конкурс за ученически проекти, организиран от местната комисия за борба с противообществевите прояви на малолетни и непълнолетни. 14 създадени през миналата година ученически превантивни клубове са представили свои разработки, насочени към превенция на агресията и зависимостите сред децата и младежите.

Хепънингът в Деня на щастието е първата детска инициатива в рамките на програмата за детска превенция, съобщи Диана Господинова, председател на общинската комисия.

Коментари