Община Бургас

burgas-dimitar-nikolovДимитър Николов е икономист и политик. Кмет е на Бургас от 2007 г. Женен е и има три деца.

Има магистратура по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и професионална диплома по мениджмънт от Нов Български университет.

В периода между 1998 и 2006 г. той е изпълнителен директор на „Победа” АД. През 2006 г. за кратко е Управител на „КБС” ООД – Бургас.

Бил е регионален координатор на ГЕРБ в Бургас, зам.-председател на Бургаската търговско-промишлена палата, председател на Консултативния бизнессъвет в Бургас, председател на Комисията по икономика и инвестиции към Общинския съвет на Бургас, регионален председател на КРИБ в Бургас. Член е на настоятелството на Бургаския свободен университет.

През 2007 г. Димитър Николов е издигнат от партия ГЕРБ като кандидат за кмет на Бургас, подкрепен от десните сили в града. На местните избори през 2011 г. Димитър Николов е преизбран за кмет на град Бургас.

Герб на гр.Бургас
Герб на гр.Бургас

Община Бургас се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Административен център на общината е град Бургас. Средногодишното население за 2011 година е 212 902 жители

Общината включва два града – Бургас и Българово и 13 села. Административно-териториалното деление на Община Бургас включва 10 кметства – град Българово, м.с. Черно море, с. Рудник, с. Равнец, с. Маринка, с. Драганово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Твърдица, и с. Извор и 3 населени места с кметски наместници – с. Братово, с. Димчево, с. Миролюбово. Въпреки че Община Бургас е с население над 100 000 души, тя не е поделена на административни райони

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България.

Бургас е най-големият град в Югоизточна България. Той е разположен на черноморския бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. Средната му Височина е 17 м над морското равнище.

Бургас е регионален и общински център, както и четвъртият по големина град в България с население 230 457 жители за 2009 г. Градът се нарежда втори сред българските административни области по промишлен потенциал. Тук са регистрирани над 16 000 компании, общината е на второ място по най-ниска безработица в страната – 4,8%. Бургас е важен индустриален, търговски, транспортен и туристически център. Тук работи най-големият нефтопреработвателен завод на Балканите – „Лукойл Нефтохим“ ЕАД.

Бургаското пристанище е най-голямото в страната, с единствения нефтен терминал на юг от Балкана, с добре развита железопътна и шосейна мрежа. Летището се гордее с най-добрите атмосферни условия на Балканския полуостров и е единственото, приспособено да приема свръхзвукови самолети. От 1989 г. действа Свободна безмитна зона Бургас. Бургас е туристически център, но и отправна точка за черноморския курорт „Слънчев бряг“, ваканционните селища „Елените“ и „Дюни“, градовете-музеи Несебър и Созопол, резервата Ропотамо и природния парк Странджа.

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България – уникален с изключителното си биологично разнообразие. Оттук минава “Виа Понтика” – един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици.Градът ни е важно средище на морския туризъм с много удобства и връзки към курортите от Южното черноморие. Курортният комплекс се обогатява от наличието на Бургаските минерални бани /на 15 км. от града/, които са един от най-древните български балнеологични центрове.

Централният плаж се намира под морската градина и до него се стига по красиво и разклонено стълбище, обрасло в зеленина. Пясъкът има много примеси от магнетит и затова е тъмен. Градът има и северен плаж, близко до квартал Изгрев, в съседство със солниците.

Катедралната църква “Св. св. Кирил и Методий” се намира в близост до пазара и е интересна с чудесните си стенописи и дървения си олтар. Етнографският музей съдържа интересна сбирка от традиционни кукерски маски и характерните за региона костюми, битови предмети и обредни атрибути.

Природонаучният музей съдържа много експонати, разказващи за геологическите особености на земята и на региона, на флората и фауната. Изложени са над 1200 експоната, свързани с насекоми и влечуги. Представени са повече от 140 вида риби, растения от странджанския край, защитени и ендемитни видове. Филхармонията, Операта и Драматичният театър се помещават в три отделни сгради и функционират през целия сезон.

Една от най-знаковите и запомнящи се сгради в град Бургас е тази на Морското казино, разположено на централната алея в Морската градина.

През 2011 г., след близо 20-годишно нефункциониране поради лошото състояние на сградата и липса на средства, Морското казино е реставрирано и отваря врати като съвременен културен център. През 2011 година сградата на обновеното Морско казино печели престижната награда „Сграда на годината“.

В модерно оборудваните зали и прилежащи открити пространства се провеждат концерти, театрални спектакли, кино-прожекции, изложби, представяния на книги, творчески ателиета, обучения, фестивали и др. С романтичната гледка към морето, която разкрива, Казиното е и предпочитано място за сключване на граждански бракове.

На около 50 километра южно от град Бургас в район с изключително разнообразни биотопи се намира резерват Ропотамо. На територията му се намират множество интересни и уникални природни обекти – лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона „Рамсарско място Ропотамо“.

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Проект: „Социални жилища – модел за социално включване“Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013

Проект: „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас“

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013 г.

„Създаване и развитие на офис за технологичен трансфер -Бургас“

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Проект: „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Проект: „Реконструкция и оборудване на комплексен онкологичен център-Бургас“

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Проект: „Културно-историческо наследство на остров Света Анастасия и град Бургас-атрактивна и конкурентноспособна туристическа дестинация“

Финансиране на проекта: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” и собствени средства на Община Бургас

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Проект: „Завръщане в Бургас: минало, настояще, бъдеще“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас“

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Проект: „Интегриран градски транспорт за Бургас“, разработен с финансовата и техническа подкрепа на програма JASPERS и финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Проект: „Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на община Бургас, чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“

Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007- 2013 г.

Проект: „Създаване и функциониране на областен информационен център-Бургас“

Оперативна програма „Административен капацитет“

Проект: „Иновативни модели за добро и прозрачно управление на община Бургас“

Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013

Проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. „Меден Рудник“, гр.Бургас

За момента тази община няма активни обави