Община Враца

Калин Ангелов Каменов е роден на 19 юли 1980 г. във Враца. Посвещава живота и кариерата си в работата с деца и младежи в риск.

Като студент е избран два пъти за президент на студентското правителство в ЮЗУ. Отговаря за младежките и детски политики в ГЕРБ. Той е сред учредителите на гражданско сдружение ГЕРБ, ПП ГЕРБ и нейната младежка организация МГЕРБ. Участва активно в създаването на структурите на организацията в Югозападна България.

Герб на гр.Враца
Герб на гр.Враца

Враца е областен град, разположен в Северозападна България, административен и стопански център на едноименните община Враца и област Враца. Намира се на около 112 км северно от София наброява 60 692 души, което го поставя на първо място в Северозападна и на 17-то в цяла България.

Град Враца е разположен в полите на Врачанската планина. Той е отправна точка към ждрелото Вратцата и пещерата Леденика. Градът се намира на 370 м. над морското равнище.

Враца има красива околност. От юг са сиво-виолетови скали на Врачанската планина, на север, над невисокото каменно плоскогорие с меки и заоблени земеповърхни форми, се издига Милин камък, а на изток се редуват невисоките върхове на бърдото Веслец.

Регионален исторически музей град Враца

Намира се на площад „Христо Ботев” в центъра на града. В основния и спомагателен фонд на музея са съхранени над 100 000 единици/2200 от тях са в Художествената галерия. Музеят има Лапидариум и Етнографско-възрожденски музей, който включва 1 църква, възрожденско училише и 3 възрожденски къщи, експозиции за периода от средата на 19 век и началото на 20 век. В музея са обособени 9 зали и 3 къта. Най-красиви са експозициите от древните тракийски съкровища от Могиланската могила и Рогозенското съкровище, което е най-голямото намирано досега. Общото му тегло е над 20 кг. Състои се от 165 кани, фиали и чаши от сребро с позлата. Уникална е украсата на съдовете, покрити с растителни и геометрични орнаменти, изображения на хора и животни, сцени от древногръцката и тракийска митология. В зала „Предистория” може да се види скелета на праисторическата Тодорка на възраст около 7800 години.

Съкровището от Рогозен

Находката от Рогозен е едно от най-значимите антични съкровища, открити в Югоизточна Европа. То се съхранява в Регионалния исторически музей и може да се види от жителите и гостите на Враца. Рогозенското съкровище се състои от 165 съда, изработени от сребро с позлата и общо тегло 20 кг. Съдовете са разделени на три групи: фиали (чаши) — 108 броя, кани — 54 броя и чаши — 3 броя. Първата част от съкровището е открита случайно през есента на 1985 г. от Иван Димитров от село Рогозен в двора на къщата му. Воден от родолюбиви чувства той съобщава на кмета, който се обажда на археолозите в историческия музей Враца. Доц. д-р Богдан Николов, Спас Машов и Пламен Иванов пристигат в селото и започват археологически разкопки. На 6 януари 1986 г. тримата археолози разкриват втората част от съкровището, състояща се от сто съда, събрани накуп. Рогозенското съкровище е принадлежало на няколко поколения местни тракийски царе, които са управлявали тракийското племе трибали, населявало северозападните тракийски земи. Съдовете са събирани между края на VI и IV в. пр. Хр. и е представляват семеен сервиз.

Гробниците от Могиланската могила

Едно от най-значимите археологически открития в Югоизточна Европа е откриването и проучването на гробниците от Могиланската могила, която е била разположена в центъра на град Враца. Богатите гробни дарове, открити в тях се съхраняват в Регионалния исторически музей, а мястото където се е намирала могилата е преустроено в парк за отдих.

Могиланската могила е проучена през есента на 1965 г и пролетта на 1966 г. Открити са три гробни съоръжения от IV в.пр.Хр., в които са погребани тракийските владетели, управлявали днешна Северозападна България. В една от гробниците – Гробница 2 са намерени костите на млада жена на възраст около 20 години. По време на обреда е извършено ритуално убийство и тя погребана със златен венец и обици. Откритите златни пластинки показват, че мъртвата е била с було, върху което са пришити. Сребърен наколенник с позлата свидетелства, че в гробницата символично е погребан и нейният съпруг-владетел. Той е загинал вероятно в сражение и е погребан на бойното поле. Върху наколенника е представено лицето на Великата тракийска богиня, съпътствана от своите свещени животни.

Археологически разкопки – прохода “Вратцата”, местността Градище

Местността Градище е разположена западно от град Враца, в непосредствена близост до прохода «Вратцата». Археологическите разкопки под ръководството на доц. д-р Нарцис Торбов и Александра Петрова – уредници в Регионалния исторически музей разкриват значителна част от крепостната стена на античното селище и средновековната крепост и проучват три църкви, свидетелстващи за развитието на духовния живот на местното население. Откритите находки са доказателство за развитието на поселищния живот от времето на траките от VI в. пр. Хр. до Българското Средновековие – XIV в. Резултатите от проучването свидетелстват, че съвременният град се е зародил и развил първоначално в местността до прохода Вратцата и неговата история обхваща 27 века. Откритите находки от тракийското селище показват, че в него е било седалището на владетелите, управлявали обширна територия – земите на днешна Северозападна България. През късната античност селището се разраства в религиозен център. Разкритата от археолозите базилика, изградена през VI в. свидетелства за първоначалното въвеждане на християнството. До разкопките води наследствената пътека „Антична и Средновековна Вратица”, която е съоръжена с дървени стълби, парапети и маси за отдих. Поставени са информационни табели с описание на разкритите археологически структури.

Селище и култов център край село Оходен

Останки от жилища, гробни и култови съоръжения, принадлежащи към т.нар. „монохромен неолит” (края на VII и началото на VI хил.пр.Хр) бяха открити в праисторическото селище Оходен-Валога при археологически разкопки под ръководството на археолога Георги Ганецовски. Най интересни са четирите открити раннонеолитни гробни съоръжения с погребани в тях индивиди на различна възраст, светилище посветено на Слънцето с опалена каменна основа, съдържащо множество керамични дискове с точка в средата (най-ранните слънчеви символи) и голям глинен олтар с поставени в определен порядък три еленови черепа със силно разклонени рога. Еленът с неговите рога е един от най-изявените соларни символи на мъжкото начало и плодородието. Тези култови съоръжения са групирани в чертите на селището и формират единствен за Европа сакрален сектор от ранната новокаменна епоха. Откритите човешки останки доказват, че в края на VII и началото на VI хил.пр.Хр различните човешки популации живеят в сътрудничество и синхрон със себе си и природата.

Археологическият обект отстои на 1 км в източна посока от второкласното шосе Враца-Оряхово. Обозначен е с указателна табела и е достъпен за посещения. Два от най-атрактивните човешки скелети са експонирани по уникален начин в зала “Археология” на Регионалния исторически музей Враца.

Природен парк „Врачански Балкан”

ПП”Врачански Балкан е вторият по големина природен парк, обявен през 1989г. с територия 28 844,8 ха и включва по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Територията на парка е най-богатия на пещери район в България- над 600, които са уникални със своята красота и наличие на редки пещерни организми. Паркът се характеризира с карстови райони с интересни растителни формации и най-високите варовикови скали/ над 400 метра/ на Балканския полуостров. Многообразието от скални венци, заоблени върхове, долини, седловини, въртопи,понори и други форми и разнообразна дървесна растителност допринася за съществуването на богата орнитофауна. От установените общо 181 вида птици, 101 вида са от европейско природозащитно значение, 5 вида са в категорията „световно застрашен вид”. Територията на парка е включена в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по двете Директиви на ЕС – за птиците и за местообитанията. През територията на парка минават много туристически маршрути и екопътеки.

Природна забележителност „Леденика”

Пещера Леденика е една от най-посещаваните пещери в България. Отворена е за посещение през цялата година. Намира се на 16 км от Враца.Изграден е асфалтов път, който преминава през прохода Вратцата, криволичи покрай скалите и горските масиви на Врачански Балкан и достига до самия вход на пещерата. Леденика се намира на 830 м надморска височина. Тя е дълга 320 м и има 10 зали. Носи името си от първата зала, която зимно време става истински хладилник. Там температурата пада до минус 20 градуса и се образува огромна ледена колона. Това е феномен, понеже в самата пещера температурата е постоянна и е около 8-16 градуса. Влажността на въздуха е 92 %. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования — „Езерото на желанията“, „Проходът на грешниците“. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите — „Концертната зала“. Тя е огромна, красива и с невероятна акустика, което е причина Врачанската филхармония често да изнася в нея симфонични концерти. Оттук по железни мостове се преминава през Малката и Голяма пропаст, през коридора „Завеските“ и се достига до „Бялата зала“. Най-високата точка в Леденика се нарича „Седмото небе“. Пещерата беше преоборудвана през последните години, така че осветлението, мостчетата, стълбите са изключително надеждни. Точно пред пещерата има добре поддържани поляни и места за пикник. Можете да си наемете коне и да направите прекрасна разходка в планината.

Природната забележителност проход „Вратцата” е рай за алпинисти и туристи. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров – над 400 м. Дори самата гледка към тях смразява дъха. От най-високата точка на скалите до пътя в неговото подножие денивелацията е близо километър. От тях към р. Лева се спускат стръмни сипеи, а в множеството пещери живеят диви животни. Разходките около скалите трябва да са внимателни. Гледайте не само към върховете, а и в краката си, защото доста отровни змии пазят скалното си царство. Ако сте алпинист, знаете какво да правите, ако не сте, можете да отседнете в най-доброто заведение в района — «Чайка». Там има приказно езеро с водни колела. През прохода минава асфалтиран шосеен път за пещерата „Леденика”, Ски-писта” Пършевица” и планинското село Згориград. На Вратцата ежегодно се провеждат републикански алпиниади. Няколко пъти Враца е била домакин и на международни състезания. На скалите са прокарани около 70 алпийски маршрута от всички категории на трудност. Скалният масив предлага на алпинистите огромно разнообразие от скални форми – големи надвеси и тавани, отвесни гладки плочи, цепнатини и комини с различни ширини, ръбове и вътрешни ъгли.

Водопадът „Скакля”

„Скакля” е сред най-високите водопади в България.Бурна, шумяща и кристална, водата се спуска от 141 метра височина. Водопадът впечатлява със своето величие и красота. Разположен е в един от най-красивите дялове на Врачанския балкан, сред вековни зелени гори и непристъпни скали.

Природната забележителност „Божият мост”

Божи мост (известен и като Жабокрек) е естествен скален мост в Чиренско-Лиляшкия карстов район на около 15 км северно от Враца.
Висок е около 20 метра, широк — около 25 метра, а по главната си ос тунелът, образуван от Лиляшка бара е с дължина около 100 метра.
Мостът е обявен за природна забележителност на 5 февруари 1964 година. По свода му има малки езерца, а по стените му- отвори на пещери. Тук се намира и пещерата „Понора”, в която тече подземна река с малки водопади. Последното езеро и реката завършват със сифон, чиято вода се излива в живописния карстов извор „Жабокрек”. Общата дължина на пещерата е 3422 м. В нея се влиза само със специална екипировка и професионален водач.

Историческия връх „Околчица”

Лобното място на Христо Ботев се намира на 17 км. от града в местността Йолковица във Врачанския Балкан. На върха е издигнат 35 метров паметник с опълченски кръст, който увековечава подвига на революционера. Ежегодно върха събира участниците в традиционния национален поход „ По пътя на Ботевата чета” , гражданите и гостите на града по време на тържествата послучай 2-юни и празника на Враца, където се провеждат грандиозни чествания.

Хижата- един от символите на Враца

Комплекс „Вестителя“ е любимото място за отдих на врачани. Наричано още „хижата“, това е мястото на което руският войник Петлак известил на 9 ноември 1877 г. освобождението на града. Всяка неделя и в празничните дни точно в 12:30 часа от там звучи тържествена мелодия. През 2005 година сградата е изпепелена от пожар и възстановена през 2006 г. със средства на врачани, за да за да свидетелства за вечни времена на какво са способни творческият дух и единството на врачани и да буди гордост и самочувствие за по-светли дела на сегашните и идни поколения.

Манастира „Иван Пусти”

Скалният манастир „Св.Иван Пусти” е разположен в подножието на Врачанския Балкан, само на 6 км. от Враца. Светата обител е кацнала на малка планинска поляна върху неголяма скала. Тази поляна е била обградена със средновековни укрепления от късноримската и византийската епоха, останки от които съществуват и до днес.

Манастирът представлява комплекс от сгради, от които се е запазила само църквата и няколко скални манастира. Единият от тях е южно от манастирската църква, където има висока пещера, от която изтича силен карстов извор.

Смята се, че църквата в манастирския комплекс е изградена през 16 век, но след падане на част от горния пласт на рисуваните икони се забелязва, че под тях има други стенописи, които могат да бъдат датирани към 12 и 13 век. Манастирът е опожаряван два пъти от турците и после възстановяван. След 1990 г. иманяри прокопават всичко в търсене на злато, разрушават олтара и стенописите и изнасят цялата църковна утвар. Разрушена е и хотелската част към манастира, магерницата и водопровода.

В утрото на 7 септември 2008г. вековната камбана на скалния манастир „Св.Иван Рилски”, известен като „Св.Иван Пусти” заби отново след десетки години на забвение и светата обител се събуди за нов църковно- просветен живот. До манастира се стига по асфалтиран път.

Новите атракции на Враца

Развлекателен комплекс „Средновековие“-Враца

Комплекс „Средновековие“ предлага за първи път в град Враца езда на породисти коне и пони за децата. Разположен в непосредствена близост до гр.Враца и Врачанския Балкан , само на 100км. от София, сред невероятна природа, развлекателен комплекс “Средновековие” предлага на своите гости невероятни преживявания. Тук можете да се потопите в атмосферата на средновековието и да почувствате духа на древните българи. Гостоприемните домакини са помислили и за по-малките гости – детски кът и езда на пони . За бизнес гостите комплекс “Средновековие” предоставя самостоятелна зала за 100 човека , подходяща за делови срещи и семинари.Комплекс “Средновековие” разполага с ресторант със 100 места, подходящ за организирани мероприятия- семинари, сватби, и др. Комплекс “Средновековие” предоставя възможност за организиране на бизнес срещи и конференции.

Увеселителен парк „Приказката”

Увеселителен парк „Приказката” се намира в непосредствена близост до гр. Враца, на около 300 м. от хотелски комплекс „Хъшове“ в посока село Паволче.

На площ от 17 декара смесена гора , Увеселителен Парк „ПРИКАЗКАТА” е единствения по рода си не само за врачанския регион , но и изобщо за България. Наслаждавайки се на живописната природа , почитателите на активния отдих могат да се отдадат на редица интересни занимания. Сред гората са изградени съоръжения за игра на боулинг, мини голф, стрелба с лъкове и въздушно оръжие, точен шут. Предлага се езда на пони и возене в каручка. За почитателите на по-екстремните преживявания и приключения има пейнтбол, алпийска стена , алпийска градина и бънджи-махало , а с „лудото колело“ можете да изпитате своето равновесие и да спечелите примамливи награди.

В парка също така има малко езеро с пристанище за модели на кораби и лодки, както и музей на старите занаяти. Увеселителен парк „Приказката“ разполага с кафе-градина и детски кът за най-малките, барбекю , лятно кино със сцена. За родителите има приятни и романтични алеи за разходка и отмора. Паркът може да бъде домакин на културни , развлекателни мероприятия и чествания.

– Реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца и младежи с увреждания

– Разработване и прилагане на общински политики за устойчиво развитие

– Проектно предложение за разработване на общински политики за устойчиво развитие

– Социални услуги в домашна среда

– „Подкрепа за достоен живот“

– „MMWD – Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в Югоизточна Европа“ в началото на юли 2012 г.

Още – тук.