България, Водещи, Гоце Делчев, Общество

Ремонтират сграда на хора с увреждания със 180 хил. лв.

ГД-проект-Красива България

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което се финансира проект за изграждане на „Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост”. Стойността му е 179 842 лева, от които 122 293 лева са от Министерство на труда и социалната политика и 57 549 лева са съфинансиране от общината.

Центърът за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост (ЦНСТ) в града функционира от 1 април 2014 г. Помещава се на втория етаж в масивна двуетажна общинска сграда на ул. “Стара планина“, която е реконструирана, оборудвана и обзаведена с помощта на няколко проекта. На първия етаж в постройката функционира напълно самостоятелно друг ЦНСТ – за възрастни хора с деменция.

Капацитетът на центъра е 14 места и той е напълно зает. Всички потребители имат ТЕЛК за умствена изостаналост, но повечето от тях имат и други съпътстващи физически заболявания. Повече от половината са на възраст над 40 години и изкачването на стълбите до втория етаж им коства много усилия, тъй като няма изградена достъпна среда. Центърът разполага с една дневна от 19,50 кв.м., която е твърде тясна за всички потребители и техните занимания. Налице е належаща необходимост от разширение на центъра и осигуряване на допълнителни помещения за неговото нормално функциониране и предлагане на по-качествена услуга.

Одобреният по програма „Красива България-2017“ инвестиционен проект включва изпълнение на строително-монтажни работи за разширение на ЦНСТ чрез изграждане на допълнителни помещения: трудово-терапевтичен кабинет, дневна зала, тоалетна (пригодена за хора с увреждания), складово/мокро помещение, както и асансьор, осигуряващ достъпна среда до втория етаж на сградата. Изброените помещения се предвижда да бъдат изградени чрез надстрояване над съществуващите пералня, котелно и склад разположени на първи етаж. Достъпът до новоизградените помещения ще бъде директен от съществуващия коридор на втория етаж, а достъпната среда ще бъде осигурена, като се изгради външен асансьор до втория етаж.

В момента се подготвя документацията за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители. Строителството трябва да приключи до края на календарната 2017 г.

Община Гоце Делчев има опит в изпълнението на проекти по програма „Красива България“. През 2016 г. бяха реализирани два – саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ в с.Корница и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в административната сграда на кметството в общинския център. През 2015 г. година бе направен Кризисен център на ул. „Драма“ в Гоце Делчев, а в годините преди това – Дома за стари хора и ЦНСТ.

Коментари