Филиалът на ВУЗ във Видин ще задържи младите

  • 02 август 2017, 11:56
  • Автор Цвета Иванова
  • ОБРАЗОВАНИЕ

Medium dsc 8747

- Г-н Ценков, вие сте един от радетелите във Видин да има висше учебно заведение. От тази есен отваря врати филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Как стана възможно това намерение да се увенчае с успех?

- В нашия град да има висше учебно заведение – това не е самоцел на управляващите, а дългогодишна мечта на всички видинчани. Подкрепата на хората в трудния път за реализиране на тази мечта беше най-силната мотивация. Първата крачка бе направена със създаването на Обучителен център към Русенския университет „Ангел Кънчев“ през 2016 г. Резултатът дойде след съвместните усилия на държавната власт – в лицето на областния управител на Видин и на местната власт – в мое лице и в лицето на председателя на Общинския съвет. След проведена среща на 26 май в Русе с академичното ръководство на ВУЗ-а получихме пълна подкрепа, изразена в писмо от ректора на университета проф. д-р Велизара Пенчева да развием заедно обучителен център. Беше предприета широка разяснителна кампания, за да може приемът да започне в същата година и тя беше реализирана в партньорство с кметовете на всички общини в региона, директорите на училища и бизнеса. Началото бе поставено с обучение на 100 студенти в 5 професионални направления, свързани със земеделска техника, транспорт, машинно инженерство, администрация и управление, електроника и информационни и комуникационни технологии. За Центъра бяха предоставени помещения в държавната Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ във Видин.

Искам да обърна внимание на резултатите от анкетно проучване, направено от Регионалния инспекторат по образованието чрез Центъра за кариерно ориентиране в началото на 2015 г., което дава яснота какви са нагласите на учениците от 11 и 12 клас да продължат висшето си образование във Видин. В нея се включват 1143 участници от област Видин. От тях 37 % отговарят положително на този въпрос. За голяма част от анкетираните причината е, че финансово е по-изгодно и няма да се разделят със своите близки и приятели. Освен това Русенският университет е много разпознаваемо учебно заведение сред нашите съграждани. Той предлага качествено образование на държавен университет с утвърдени традиции и 70-годишна академична дейност. От значение е също, че таксите са разумни.

- Кои специалности са интересни за младите хора във Видин?

- Анкетното проучване показва още и какви са предпочитаните специалности, предлагани в Русенския университет. Над 140 ученици биха избрали такива, свързани със стопанско управление, администрация и право. Мога да отбележа, че на проведена среща в Областната администрация с представители на бизнеса, голяма част от земеделските производители заявяват, че имат нужда от кадри, които да са запознати и да поддържат новата селскостопанска техника. Основният извод, който се наложи тогава, е, че високият процент предпочитащи да останат в областния център е предпоставка да се положат усилия за задържане на младите хора във Видин, както и да се привлекат такива от съседни общини и държави.

За осъществяването на тази първа стъпка аз искам да благодаря на цялото академично ръководство на Русенския университет и специално на неговия ректор проф. д-р Велизара Пенчева, както и за удостояването ми с почетен кристален знак и грамота за съществен принос и заслуги за изграждането и укрепването на партньорство между Русенския университет, видинската общественост и местната власт в община Видин.

- Община Видин предприе инициатива да бъдат заплатени семестриалните такси за цялата учебна година на 14 студенти. Дадохте личен пример, призовахте и други ваши съграждани, които имат възможност, да подпомогнат благородното дело. Отзоваха ли се хората?

- Да, Община Видин направи предложение, което бе прието от Общинския съвет, за изплащане на семестриалната такса за първия и втория семестър на 14 студенти - средства, предвидени в бюджета на общината. Аз също направих лично дарение, след като Кристиян Йорданов от Видин се обърна с молба към мен да му бъдат отпуснати средства, за да продължи образованието си в Обучителния център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в града ни. Младежът бе завършил същата година Професионалната гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ и семейството му не разполагаше с финансови възможности, за да осигури следването. Разбира се, веднага се отзовах на молбата на Кристиян. По този начин дадох шанс на младия човек, приет в специалността „Компютърни науки“, да започне заниманията си като студент. На срещата с него му казах, че очаквам да постигне високи резултати и да се реализира успешно. Искам да отбележа, че много от общинските съветници във Видин, както и представители на бизнеса също оказаха лична финансова подкрепа на студенти. Всички ние сме обединени около мнението, че наличието на филиал на такова престижно висше учебно заведение ще допринесе изключително много за устойчивото социално и икономическо развитие на нашата община. Това е един от сигурните начини във Видин да се задържат младите хора и да се направи още една стъпка за ограничаване обезлюдяването на региона. Географското положение на Видин предполага също възможност за привличане на студенти и от двете съседни държави – Румъния и Сърбия. Смея да твърдя, че град Видин, Област Видин и разположените в съседство други области имат доказан потенциал за развитие. При належащата реиндустриализация на района се изостря необходимостта от квалифицирани кадри.

- Какъв ще бъде капацитетът на филиала и какви специалности ще се изучават?

- Решение за откриването на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във Видин бе прието на заседание на Министерския съвет на 3 май тази година. Разбира се, това бе повод за голяма радост. Капацитетът на филиала, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 600 студенти. Очаква се от есента на тази учебна година във филиала да се обучават минимум 150 студенти в 6 специалности, редовно обучение, образователно-квалификационна степен „бакалавър“: Земеделска техника, Машинно инженерство, Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт, Електроника и Компютърни науки, както и Бизнес мениджмънт - дистанционна форма. Приемът ще бъде в рамките на институционалния капацитет на Русенския университет, като филиалът в нашия град е третият след тези в Разград и Силистра.

- Г-н Ценков, какви са очакванията ви след превръщането на Видин в студентски град, което ще стане факт от тази есен?

- Откриването на филиал на висше учебно заведение във Видин ще бъде нова, важна стъпка към просперитета на града и целия регион и ще донесе положителна промяна, която видинчани отдавна желаят. Още веднъж изразявам убеждението си, че присъствието на престижния Русенски университет „Ангел Кънчев“ безспорно ще доведе до устойчивото социално, икономическо и културно развитие на Видин, от една страна, а от друга – до осигуряването на достъпно качествено висше образование.