Благоевград ще е град на бъдещето

  • 17 януари 2018, 15:37
  • Автор Владимир Симеонов
  • ИНТЕРВЮ

Medium %d0%9a%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2

Д-р Атанас Камбитов е кмет на община Благоевград от ноември 2011 г. През 2015 г. отново печели местните избори.

Роден е на 30 април 1967 година в Благоевград. По професия е лекар. Специализира „Кожни и венерически заболявания“. Магистърската си степен по стопанско управление получава в Университета за национално и световно стопанство.

Бил е общински съветник от 18.09.2007 до 14.07.2009 г. в ОбС-Благоевград. След това става депутат в 41-вото Народно събрание от 14.07.2009 до 04.11.2011 г. През това време е член на парламентарната комисия по земеделие и гори.

Семеен, баща на три деца.

- Г-н Камбитов, каква е равносметката за свършеното през 2017 година?

- Равносметката, която можем да направим за 2017 година, е, че това бе успешна година. Започнахме реализирането на проекти от социално и икономическо значение. Ще започна първо с това, че през миналата година превърнахме терените на бившите казарми в парк „Македония“. За първи път там се проведе събитието със световно значение в музикалните среди - „Франкофоли. Благоевград“. Възстановяването на фестивала, след повече от 20-годишно прекъсване и неговото успешно провеждане, нареди Благоевград в 100-те най-големи събития, популяризиращи френскоезичната култура през 2017 г. според проекта „Голямата обиколка“. Инициативата е на френската държава и под патронажа на президента на Република Франция. Тази година Благоевград получи и награда от Министерството на туризма в категория „Туристическо събитие“.

Разбира се, няма как да подмина успешното изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Всеки може да види как обликът на Благоевград се промени, сметките на хиляди семейства се намалиха и продължаваме да изпълняваме програмата. Изпълняваме отлично и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с размер на договорените средства по Приоритетна ос 1 над 70%. През 2017 година поставихме началото на редица проекти „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон“, „Благоустрояване на градска среда“, „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград“, завършихме проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград“. Започнахме изграждането на нов стадион в село Падеш. Това са само малка част от постигнатите ни цели. Паралелно продължаваме нашата работа по инфраструктура, базите в учебните заведения, детски градини, спортни бази и други. Ще продължим целенасочената политика във връзка с реализирането на мащабните ни проекти „Експо център“, „Логистичен център“, „Транспортен център“. Когато се работи, понякога се допускат и грешки, но благодарение на екипа те се поправят и вървим смело напред.

- Кои са акцентите и приоритетите в бюджет 2018 на община Благоевград?

- Рамката на бюджет 2018 е около 66,5 млн. лв. За делегирани държавни дейности са 33 млн. лв. - с 4 млн. лв. повече от бюджета за 2017 г. За местните дейности сумата е 27 млн. лв. - с 1 млн. лв. повече от миналата година. По отношение на разходите с най-голям дял е функция „Образование“ - приблизително 26 млн. лв. Следват дейностите по жилищно строителство, опазване на околната среда (около 8 млн. лв.), за култура, спорт и почивно дело са приблизително 8,5 млн. лв. От тях 7 млн. лв. са за сметка на общинския бюджет. Няколко са приоритетите в новия бюджет. Сред тях е осигуряване на нормално функциониране на бюджетните дейности - детски градини, детски ясли, образование, социални услуги. Друг приоритет е подобряване качеството на живот чрез осигуряване на добра градска среда. Той се изпълнява чрез капиталовите разходи в инвестиционната програма. Сред обектите, които ще се изпълняват тази година, са улица „Илинден“ в с. Рилци, тренировъчната база в село Падеш, има няколко улици – „Възрожденска“ с част пътна, конструктивна и улично осветление за 837 000 лв., няколко улици в общ размер на 1,8 млн. лв. в четвърти микрорайон. По отношение на социалната инфраструктура са предвидени газификация и основни ремонти на социални заведения, спортни площадки в лечебни заведения, изграждане на нови площадки и ремонти на съществуващи такива. Цялата инвестиционна програма е обявена на сайта на община Благоевград.

- Как ще се развие в бъдеще новият парк „Македония“?

- Парк „Македония“ ще бъде новият символ на Благоевград. Имаме амбицията да реализираме проекта за парк „Македония“ с финансиране по плана „Юнкер“. Вече има завършен идеен проект за това как трябва да изглежда пространството в самия парк. В него ще бъде изградена църква, музей на Македоно-одринското опълчение, зала за различни събития, хотелска част, офис площи, около 3 сгради с около 10 етажа и приблизително 10 000 кв.м. Имаме намерение да вървим в посока концесия за 30 години, т.е. ще търсим публично-частно партньорство с частен стратегически инвеститор. Смятам, че ако успеем да го направим, то това ще бъде новият символ на Благоевград. Истината е, че общината не може да си позволи само със собствено финансиране да изгради парка, затова и се мисли за отдаване на концесия.

- Има ли вариант за преместването на казармата извън града, за да се ползва сегашният терен за направата на огромен парк за отдих?

- Вече съм провел разговори с министър Каракачанов и с командващите Сухопътни войски във връзка с останалия терен на поделението. Оказа се, че Военното министерство е вложило около 10 млн. лв. досега в реконструкции в района на поделението. Общината би могла да отдели такъв ресурс за обновяване на имота на Строителни войски в с. Мощанец и формированието да се премести там, където и ученията ще се провеждат по-спокойно по думите на командирите, отколкото в центъра на града. В замяна ще искаме да ни предоставят и останалите 110 дка в централната част на Благоевград. Така в „сърцето“ на града ще имаме един огромен парк. Но всичко това към момента е идея.

- Фестивалът „Франкофоли“ се превърна в музикалната емблема на Благоевград. Очаквахте ли такъв успех преди възстановяването на това събитие?

- Да възродиш нещо, прекъснато преди повече от 20 годни, е може би по-трудно, отколкото да започнеш да създаваш ново. Истината е, че много усилия бяха положени. През юни 2017 г. Благоевград събра над 30 000 души. Идват хора не само от цялата страна, но и от Франция, Швейцария, от съседните балкански държави. В един момент площад „Георги Измирлиев“ се оказа тесен за публиката. За това изместихме събитието в новоизградения парк „Македония“. Фестивалът промени Благоевград. Градът ни се превърна в туристически център. И миналата, и по-миналата година, и през 2015 г. хотелите с леглова база около 7000 места бяха резервирани месеци по-рано. Това е сериозен стимул за местната икономика. Прилагаме успешен модел на културен туризъм. Възродихме фестивала преди 3 години, вече подготвяме четвъртото издание на „Франкофоли“.

- Кои са най-важните проекти по европейските програми за реализиране през 2018 г. в община Благоевград?

- През 2018 година предстои да реализираме множество проекти по програми на Европейския съюз. Част от тях са с инфраструктурна насоченост. Обектите са основно от Инвестиционната програма на общината. Те са насочени към сгради на детски градини, училища, административни сгради. Ще се инвестира и в социални проекти за предоставяне на нови услуги. Изпълняват се и проекти за културен обмен и проекти с екологична насоченост по ТГС. Спектърът от проекти, които разработваме и ще бъдат реализирани, е много широк.

- През 2017 г. отбелязахме 10 г. от членството ни в ЕС. Какво донесе това на Благоевград?

- Десетте години членство на България в Европейския съюз са един от най-успешните периоди в българската история. Досега говорихме за проектите – една невероятна възможност за България, за общините. Едва ли можем да изброим всички позитиви от членството ни в Европейския съюз. Истината обаче е, че България трябва да продължи своя евроатлантически път. Европейският съюз дава неограничени възможности във всяко едно отношение. От 1 януари България пое и Председателството на Съвета на ЕС. Това е добра възможност за представяне на позитивния образ на страната ни като модерна, динамично развиваща се, добре интегрирана. Председателството е голяма отговорност, голямо предизвикателство, но в същото време ни дава и големи възможности. Отговорността я поехме! Предизвикателствата ще ги преодолеем! Възможностите трябва да ги реализираме!

- Как си представяте Благоевград след време?

- Благоевград ще бъде модерен европейски център, вече вървим в тази посока! Благоевград - град на бъдещето!

- Кое е най-важното за един европейски гражданин в по-малък град?

- Не деля хората на такива, живеещи в малки и в големи градове. Всеки човек заслужава най-доброто, заслужава достоен живот. За това трябва бъдем обединени и всички заедно да работим за бъдещето на нашите деца.

- Пожеланията ви към благоевградчани за 2018 г.?

- Пожелавам на всички хора преди всичко здраве! Нека 2018 г. бъде за всички ни мирна и успешна! Да продължим да работим за европейска България!