Инж. Хатидже Алиева: Все още сме длъжници на селата

  • 15 март 2017, 08:20
  • Default profile Автор Симона Алексиева
Img 20170207 095041

IMG_20170207_095041

 

Председателят на Общински съвет – Търговище инж. Хатидже Алиева е родена в Кърджали. Завършва Технически университет – Габрово, със специалност Компютърни системи и технологии (бакалавър) и Индустриален мениджмънт (магистърска степен). До 2006 година работи като оператор в частния сектор, а между 2006 и 2008 като консултант, отново в частния сектор. От 2008 до 2012 тя е главен експерт в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ Кърджали. В Търговище е от 2013-та година. Тук тя работи като главен експерт в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – Търговище.

-За обикновените хора работата преди и след заседанията на Общинския съвет остава скрита. Общото мнение е, че местният парламент и съветниците се събират само веднъж месечно. Така ли е всъщност? Да разкажем повече за дейността им.

-Първо да започна с това, че заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на тях, да отправят питания, становища и предложения. Те се предават директно по общинската кабелна радиомрежа, излъчват се онлайн на интернет сайта на Общината и по кабелна телевизия "Кис 13". Срещите на общинските съветници, освен на самата сесия и в 5 постоянни комисии към Общинския съвет, се случват и на много други работни нива. Те участват в местната Комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, в състава на Обществения съвет за социално подпомагане, в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствията, в Областния съвет за намаляване на риска от бедствията и ред други. Решенията, гласувани с пълно мнозинство, са плод на усилена работа по време на постоянните комисии, между комисиите, свикване на Консултативен съвет и много друга работа преди самата сесия.

-А как протичат комисиите преди всяко заседание?

-Утвърдените в началото на мандата 5 постоянни комисии заседават делово и отговорно. Стремим се да изчистим всеки въпрос на работна фаза, преди да влезе за гласуване в залата. Към Общинския съвет се събира и Консултативен съвет, с председателите на всички политически групи. Той съвещава преди всяка важна докладна. Работим по всяко предложение и в движение.

-Колко решения е взел Общинският съвет Търговище в този мандат?

-На 10 ноември 2015 година положихме тържествена клетва да работим за благото на хората в нашата община. И го правим – работим за благото на хората в нашата община. Началото не беше никак лесно, защото съставът на Общинския съвет бе почти изцяло подновен, заедно с това бе ново и ръководството на общинската администрация. Учихме се в движение и днес мога да кажа, че вече се чувстваме много по-уверени и стабилни, а това повишава и нашата активност. През 2016 г. Общинският съвет проведе 17 редовни заседания без провален кворум, взети са общо 277 решения.

-Може ли да откроите някои от най-трудно гласуваните докладни и някои от най-важните, касаещи добруването на Търговище като цяло?

-През изминалата година имахме няколко подобни примера. През септември 2016 г. Община Търговище се оказа в рискова ситуация с блокирана поръчка за сметосъбирането и снегопочистването. Бързо се взе решение за преобразуване на Общинско дружество "БКС" в предприятие, което да поеме тези важни дейности, за да не се заплашат обществените интереси и да се стигне до криза със сметта.

Преди това приоритет бе намирането на най-правилна позиция по отношение таксите за детските градини, където трябваше да съчетаем интереса на децата и родителите с финансовите възможности на Общината за осигуряване на все повече средства за подобряване на услугата. След остри спорове и дебати Общинският съвет взе решение и за реанимирането на вестник "Знаме". Гласувано бе предоставяне на временна финансова помощ от 35 000 лв., за да се избегне обявяване на дружеството в несъстоятелност. Примерите са много, тъй като в динамичната среда, в която работим, приоритетите всеки месец са различни.

-Да се върнем към разглеждането и приемането на бюджета от Общинския съвет в Търговище по-рано тази година. То беше съпроводено с много и разнородни изказвания от съветниците. Като какъв можем да определим тазгодишния бюджет?

-Общинският съвет прие бюджета с 29 гласа "за" и 1 "въздържал се", което само по себе си говори за неговата балансираност. Определено е видима и следваната бюджетна дисциплина, която дава резултат в преходния остатък от 2016 г. При обсъждането на бюджета бе обърнато сериозно внимание, че все още сме длъжници на селата, тъй като тези населени места от общината не попадат в групата за финансиране по програмата за селските райони, която е основен финансов механизъм за обновяване на селата. Това налага по-сериозното участие на Община Търговище със собствени средства в различни дейности там. Радва ме фактът, че общинските съветници активно и отговорно подходиха към обсъждането и приемането на толкова важен документ като бюджета. Не само на комисиите, но и на сесията те изразиха своите становища и мисля, че с това си усърдие подпомагат работата на общинската администрация.

-Какви каузи ангажират вниманието на Общински съвет - Търговище?

-Темите, които приех и като лична кауза, са свързани с Комисията по стипендиите за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Търговище. Като председател на Комисията по стипендиите и от името на нейните членове, предложих да се предвиди увеличение на сумата за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби за 2017 г. от 10 на 15 хил. лв., което бе удовлетворено. През 2016 г. са присъдени общо 40 стипендии, на обща стойност 9 408 лв. Беше депозирано предложение и от г-жа Мая Павлова, председател на Комисията за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, годишният бюджет за подкрепа на тези наши съграждани да стане 40 000 лв. Увеличението на средствата с 10 хил. също вече е факт.

-Имате ли приемен ден за граждани? За какво най-често се обръщат към Вас като председател на Общинския съвет?

-Не смятам, че е необходимо определянето на конкретен ден и час за срещи с гражданите, защото те винаги са добре дошли. Много са хората, които се обръщат към мен за разрешаване на различни проблеми, и се стремя да съдействам с всичко, което е по силите ми.