Ремонтират сграда на хора с увреждания със 180 хил. лв.

  • 20 март 2017, 18:00
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
 d0 93 d0 94  d0 bf d1 80 d0 be d0 b5 d0 ba d1 82  d0 9a d1 80 d0 b0 d1 81 d0 b8 d0 b2 d0 b0  d0 91 d1 8a d0 bb d0 b3 d0 b0 d1 80 d0 b8 d1 8f

ГД-проект-Красива България

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което се финансира проект за изграждане на „Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост”. Стойността му е 179 842 лева, от които 122 293 лева са от Министерство на труда и социалната политика и 57 549 лева са съфинансиране от общината.

Центърът за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост (ЦНСТ) в града функционира от 1 април 2014 г. Помещава се на втория етаж в масивна двуетажна общинска сграда на ул. “Стара планина“, която е реконструирана, оборудвана и обзаведена с помощта на няколко проекта. На първия етаж в постройката функционира напълно самостоятелно друг ЦНСТ - за възрастни хора с деменция.

Капацитетът на центъра е 14 места и той е напълно зает. Всички потребители имат ТЕЛК за умствена изостаналост, но повечето от тях имат и други съпътстващи физически заболявания. Повече от половината са на възраст над 40 години и изкачването на стълбите до втория етаж им коства много усилия, тъй като няма изградена достъпна среда. Центърът разполага с една дневна от 19,50 кв.м., която е твърде тясна за всички потребители и техните занимания. Налице е належаща необходимост от разширение на центъра и осигуряване на допълнителни помещения за неговото нормално функциониране и предлагане на по-качествена услуга.

Одобреният по програма „Красива България-2017“ инвестиционен проект включва изпълнение на строително-монтажни работи за разширение на ЦНСТ чрез изграждане на допълнителни помещения: трудово-терапевтичен кабинет, дневна зала, тоалетна (пригодена за хора с увреждания), складово/мокро помещение, както и асансьор, осигуряващ достъпна среда до втория етаж на сградата. Изброените помещения се предвижда да бъдат изградени чрез надстрояване над съществуващите пералня, котелно и склад разположени на първи етаж. Достъпът до новоизградените помещения ще бъде директен от съществуващия коридор на втория етаж, а достъпната среда ще бъде осигурена, като се изгради външен асансьор до втория етаж.

В момента се подготвя документацията за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители. Строителството трябва да приключи до края на календарната 2017 г.

Община Гоце Делчев има опит в изпълнението на проекти по програма „Красива България“. През 2016 г. бяха реализирани два - саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ в с.Корница и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в административната сграда на кметството в общинския център. През 2015 г. година бе направен Кризисен център на ул. „Драма“ в Гоце Делчев, а в годините преди това - Дома за стари хора и ЦНСТ.