Kng ГОДИНИ "КМЕТ НА ГОДИНАТА". ГЛАСУВАЙ!

Спад на приходите от нощувки по Южното Черноморие

  • 18 март 2017, 14:00
  • Default profile Автор Александра Петрова
Burgas morska gradina 10

Бургас

Спад с 16,5% на приходите от нощувки е регистриран в област Бургас през януари, сравнено със същия месец на 2016 г. За посочения период бизнесът по Южното Черноморие е реализирал 741.3 хил. лв. От Териториалното статистическо бюро уточняват, че спадът на приходите от българските граждани е с 9.1%, а при чужденците – 31.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2017 г. намаляват с 25.2% и достигат 8.5 хиляди. 80.8% от всички клиенти са били българи, като по-голямата част от тях (51.2%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1.6 хил. души, като 51.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки.

За разглеждания период в хотелите с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 48.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.1% от нощувките на български граждани и 15.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 52.9 и 35.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през януари 2017 г., е 15.3 хил., или с 30.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 32.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и с 32.5% в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2017 г. в област Бургас са функционирали 66 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на леглата в тях са 5.1 хиляди. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 20.5%, а на леглата в тях– с 3.6%.