Светофарите в Петрич с LED осветление

  • 20 март 2017, 19:15
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Led  d1 81 d0 b2 d0 b5 d1 82 d0 be d1 84 d0 b0 d1 80

[caption id="attachment_112276" align="aligncenter" width="810"]Снимка: serbalighting Снимка: serbalighting[/caption]

Ръководството на община Петрич възложи проектиране и извършване на строително-монтажни работи за подмяна на съществуващи инсталации, на нови осветителни тела и контролно табло на светофарна уредба в южния град. Тя се намира на едно от най-натоварените кръстовища в града – между улиците „Рокфелер” и „Полковник Дрангов”.

Дейностите се възлагат след произнасяне на Комисията по безопасност на движението в община Петрич. На етап първи са подменени светофарните уредби с нови, които имат внедрено LED осветление. Водачите на превозни средства в града ще се възползват от предимството на „отделения” ляв завой като светлинна сигнализация за преминаване. Това ще доведе до по-бързото освобождаване на кръстовищата от струпаните автомобили и безопасното им изтегляне вляво. Съгласувани с Комисията по безопасност на движението са и времевите цикли за смяна на светлинната сигнализация, уточниха от община Петрич.

Подземната инфраструктура на светофарната уредба на кръстовището, което образуват улиците „Рокфелер” и „Полковник Дрангов”, е морално остаряла и е на близо 50 години. Това бе причина за възникването на чести аварии и неудобства за шофьори и пешеходци. С цел да се установи необходимата сигурност, ще се пристъпи и към подмяна на главното табло и на подземните кабели.