Въртят филм в ромските махали на Варна за работата на местната власт

  • 10 юни 2015, 12:25
  • Default profile Автор Kmeta.bg
57786714 2c2e 74df

Как се внасят предложения в Постоянните комисии, как се вземат решения на заседанията на Общинския съвет, как се изпълняват от кметската администрация и каква е ролята на областния управител, ще покаже филм, прожектиран на открито в ромските махали във Варна. Това е една част от дейностите на проекта "Създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво".


Целта на прожекциите е ромите да се запознаят и да осъзнаят своите права и задължения, и да бъдат ангажирани в обществените процеси, като проекът е насочен към млади хора на възраст от 15 до 29 години. Община Варна е единствената в България, в чийто правилник за работата на Общинския съвет е залегнало – в чл. 47, ал.4, че младежи могат да бъдат делегати и да участват с право на съвещателен глас в решенията на комисиите.


За това по проекта ще бъдат изработени правила за избор на младежки делегати към постоянните комисии на Общинския съвет и за участие в „Консултативния съвет за младежки дейности и спорт” към областния управител. Това съобщиха днес на пресконференция в ОИЦ. Общият брой на преките участници е 45 души, а косвените ползватели на резултата от проекта ще са 800 роми. Стойността на проекта е 44 567 лева, а продължителността му -10 месеца.