10 нови учители отиват в ловешките села

  • 15 септември 2016, 10:00
  • Default profile Автор Иванка Ватева
Medium uchenici

ученици, училище, знаме

Десет учители по програма "Заедно в час" ще преподават в област Ловеч от началото на новата учебна година. Те ще работят в училищата, които са партньори на организацията, в селата Брестница, Дерманци, Златна Панега, Орешене и Черни Осъм. Новите учители в региона са четирима, а останалите шест продължават да преподават като учители втора година в програмата.

Мисията на "Заедно в час" е да подбира и подготвя изявени и способни професионалисти с различен профил, които да станат част от образователната система. За период от две години организацията ги подкрепя да работят в училища с голям брой ученици в неравностойно положение, като по този начин активно се бори за преодоляване на образователното неравенство.

“Качеството на образование е един от най-важните фактори за постигането на траен икономически растеж. Щастливи сме, че с всяка следваща година се увеличава не само броят на учителите в програмата, но и училищата-партньори в областта. Натрупаният опит и постигнатите резултати от учителите през предходните години ни носят увереността, че с подкрепата на целия ни екип, на местната общност, на партньори и институции, преподавателите на Заедно в час могат да постигнат истински качествена промяна за учениците, а това в дългосрочен план е ключово за развитието на региона”, споделя Евгения Пеева, изпълнителен директор на "Заедно в час".

През предходната учебна година учениците от с. Орешене и с. Дерманци имаха възможност да участват в Лятна лидерска академия в Копривщица, организирана от учители на "Заедно в час". В рамките на лятната академия те разработваха проекти за подобряване на средата в своята общност, по които ще продължат да работят и реализират през учебната година.

"Заедно в час" в партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” обучава учителите по програмата в съответствие с всички изисквания към педагогическите специалисти в България и продължава да ги подкрепя и насърчава през целия период от две години. До момента през програмата са преминали близо 120 души, а през настоящата 2016 г. като преподаватели първа и втора година в училище ще влязат близо 180 учители в регионите Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. "Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа за увеличаване на образователните възможности Teach For All.