1/3 от хората с ХИВ живеят в София

  • 29 ноември 2018, 09:37
  • Default profile Автор Дарина Михалева
%d0%90%d0%bd%d0%bd%d0%b0 %d0%9b%d1%8e%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Анна Любенова и член на Управителния съвет и секретар на Фондация „Инициатива за здраве“. Разговаряме в навечерието на Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември. Сдружение „Здраве без граници“ и Фондация „Инициатива за здраве“ ще организират събитие под мото „Узнай своя статус“ в събота, когато всеки желаещ ще може анонимно и безплатно да се изследва за вируса.

- Г-жо Любенова, каква е актуалната епидемиологична ситуация в Столична община и какви са прогнозите и тенденциите?

- В София живеят над 1/3 от хората, живеещи с ХИВ в страната. В края на 2017 г. техният брой е бил приблизително 1000 човека, но всяка година се откриват средно по 90 нови случая само в столицата. Мъжете, правещи секс с мъже и инжекционно употребяващите наркотици са най-засегнатите общности в последните 5 години. Но уязвими са също младите хора в риск, хората в местата за лишаване от свобода, някои ромски общности, както и предлагащите сексуални услуги. 

Обяснимо е защо в столицата се наблюдава най-голям процент от разпространението на ХИВ. Животът в големия град предполага повече предпоставки за рисково поведение и концентриране на ключовите общности. От друга страна, възможността за запазване на анонимност е причина много хора от други градове да предпочитат да се изследват или да се лекуват именно тук.

- Какви мерки се взимат към момента за превенцията на ХИВ на местно и национално ниво и има ли все още дейности, които липсват?

- Към момента голяма част от дейностите липсват, поради прекратеното международно финансиране. Липсват ключови дейности като работата на терен сред уязвимите общности, мобилните кабинети, които предоставят тестуване за ХИВ на терен, програмите за обмен на игли и спринцовки, които спират разпространението на инфекцията по кръвен път. Миналата година направихме проучване сред жени, предлагащи сексуални услуги, и сред инжекционно употребяващи наркотици, за да установим от какво се нуждаят – на тях много им липсват „бусовете“ (мобилните кабинети), в които бяха свикнали да намират не само здравни услуги, а и подобаващо отношение. Екипите, които работеха на терен в бусовете, бяха добре обучени как да подхождат към тези общности, да ги насочват и придружават при различни проблеми от здравно и социално естество и заедно с това да ги обучават за промяна на поведението и грижа за здравето. Липсва услугата за водене на случай за хората от тези групи – един механизъм за подкрепа от установяване на положителния ХИВ статус, до започването на лечение и придържане към него. Без тази услуга голям брой инжекционно употребяващи наркотици например, които са инфектирани с ХИВ, не достигат до лечение, защото им липсват социални компетенции и мотивация. Така инфекцията продължава да се разпространява.  

- Колко струва терапията на ХИВ инфекцията и как се съотнася към разходите за превенция?

- За обхващане с базови превантивни услуги на най-уязвимите приблизително 15 000 човека в София са необходими около 300 000 лева за една година, тоест 20 лева на човек годишно. Лечението за един човек, живеещ с ХИВ, струва около 8000 евро годишно.

- Кой според вас трябва да финансира дейностите, свързани с превенция на ХИВ и СПИН?

- Абсолютно необходимо е да има устойчиво финансиране от национални и общински източници, което да гарантира поне минимума от непрекъснати услуги. То може да се надгражда с финансиране по проекти, подкрепа от бизнеса и други дейности за набиране на средства. Но без устойчивост от институционални източници тези услуги не могат да съществуват, защото те не трябва да прекъсват и трябва да покриват определен стандарт за качество.

- Разкажете ни малко повече за новата Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г. и какъв ще бъде нейният основен принос?

- На първо място, приемането на общинска програма за превенция на ХИВ за първи път в София ще бъде много положителен знак за ангажираност на Столичната община. Програмата идва в резултат от съвместна работа на Столичната община и неправителствените организации, работещи в сферата на ХИВ. Проектът е съгласуван от Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН, в който членове са както представители на общината, така и граждански структури, и медицински специалисти.

Програмата е насочена основно към превантивна дейност и към повишаване на броя на лицата, които се изследват за ХИВ – както сред общото население, така и сред онези групи, които трудно достигат до услуги. За тях са предвидени специализирани услуги като мобилни кабинети и нископрагов център. Голяма част от превантивните услуги могат да бъдат приоритет на общинската политика, тъй като те са свързани със социална и образователна работа, а не толкова с медицинска дейност.

- Подобни общински програми практика ли са в другите европейски страни?

- Да, на повечето места в Европа превенцията на ХИВ е разпределен ангажимент между националните и местните институции, тъй като конкретната ситуация във всеки град е специфична и местните политики най-добре могат да отговорят на нуждите. Значението на градските политики в превенцията на СПИН ще нараства все повече, тъй като най-засегнати от епидемията в света са именно големите градове и урбанизираните общности: според UNAIDS в 200 града е концентрирана една четвърт от всички хора, живеещи с ХИВ. Именно поради това през 2014 г. с лидерството на Кмета на Париж Ан Идалго започна инициатива на градовете, наречена Fast-track Cities или Градове за ускорен отговор за премахване на епидемията от СПИН, към която до момента са се присъединили над 30 европейски града. Надяваме се и София да стане един от тях скоро.

- Какъв бюджет е необходим за изпълнението на програмата и към какви дейности ще бъде насочен той? Сравним ли е със средствата, които бяха налични, когато Глобалният фонд за борба с ХИВ, туберкулоза и малария все още осигуряваше средства за превенция в България?

- Според нас за осигуряване на най-необходимите превантивни услуги за уязвимите общности в София е необходим бюджет от около 300 000 лв. годишно, като той се разпределя между различни източници – националната програма за превенция на СПИН, общината, донорско финансиране и т.н. Вероятно това е по-малко от бюджета, предоставян от Глобалния фонд, но смятаме, че той ще е достатъчен за възобновяване на услугите, свързани с най-непосредствените нужди от превенция.

- Каква е ролята на нископраговия център за ключови популации?

- „Нископрагов“ означава лесно достъпен – място, на което хората могат да получат услуги бързо, без формалности, безплатно и анонимно. Именно това е нужно на човек, който е наркозависим или се притеснява да посещава обществените здравни заведения заради сексуалната си ориентация. Все още стигмата в обществото ни към тези популации е твърде голяма и само в специализираните центрове те се чувстват комфортно и са мотивирани да се изследват и да бъдат консултирани. Екипите в нископраговите центрове са специално обучени да работят с ключови общности. Наличието на такива центрове многократно повишава броя на хората от ключови популации, които се изследват, получават услуги за превенция (игли, спринцовки, презервативи) и се придържат към лечение. А това е от решаващо значение за контрола върху епидемията.  

- Каква ще бъде вашата роля като НПО при изпълнението на Общинската програма?

- Досегашното изпълнение на дейностите по националната програма за превенция на ХИВ и по проектите на Глобалния фонд доказа, че НПО са изключително ефективен партньор при работата с ключовите общности и трудно достъпните групи. Освен това в тях все още е наличен капацитет – знание, човешки ресурс и изработени механизми за предоставяне на услуги – който беше създаден с финансирането на Глобалния фонд, така че е най-разумно именно този капацитет да се използва за дейности с национално или общинско финансиране. НПО израснаха достатъчно, за да бъдат качествен партньор не само в предоставянето на услуги, а и във формирането на политики. Ние виждаме своята роля както на терен, така и при определянето на приоритети и планирането.

В тази връзка, бих искала да използвам възможността да споделя, че по повод на Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември, Сдружение „Здраве без граници“ и Фондация „Инициатива за здраве“ ще организират събитие под мото „Узнай своя статус“. То ще се проведе на 1 декември 2018 г., събота, като във времето от 10:00 до 14:00 ч. всички граждани и гости на София ще имат възможност да получат анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ в специален мобилен медицински кабинет, разположен на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 62-66, в близост до Лъвов Мост. Специалисти ще предоставят информация как и къде всеки може да провери своя статус с цел ранно откриване на инфектирани лица и своевременното им насочване за лечение. Доброволци от Сдружение „Здраве без граници“ и Фондация „Инициатива за здраве“ ще раздават на всички минувачи и червена лентичка – световният символ за съпричастност към каузата за превенция на ХИВ/СПИН.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Еко е, събираме разделно" ТУК!