130% повече пари за образование в Тетевен

  • 29 януари 2017, 13:00
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium img 0637

[caption id="attachment_77787" align="aligncenter" width="911"]Тетевен Бюджетът на Тетевен за тази година е 15.7 млн.лв.[/caption]

Запазването на финансовата стабилност на общината е целта на тазгодишният бюджет на община Тетевен, коментира кметът д-р Мадлена Бояджиева при приемането му от общинските съветници. Според нея ще се работи за по-ефективно управление на общинските финанси, което се налага заради финансовата криза на общината и поетите от предходното управление ангажименти.

Бюджетът на община Тетевен за 2017 г. е в размер на 15 690 751 лв. Държавните приходи са 9 169 012 лв., а местните 6 521 739 лв. Увеличението спрямо 2016 г. е с 1 666 374 лв., което се дължи на нарастването на държавните приходи с 1 431 416 лв.(ръст от 118%) и нарастването на местните  с 234 958 лв.(ръст от 104%).

За ползване на електроенергия за уличното осветление в общината са планирани 193 000 лв. , което е  с 58 500 лв. по-малко от миналата година. По-малко с 6 000 лева са и предвидените средства за  поддръжката на уличното осветление.

Повече средства са предвидени за спортния календар – 50 600 лв., което е с 30 000 лева повече спрямо миналата година. За подпомагането на спортните клубове в бюджета са предвидени 59 000 лв. при 100 000 лв. за 2016 г.

За звено „Домашен социален патронаж“, което е изцяло финансирано с местни приходи, са разчетени 280 300 лв. при 274 900 лв. за 2016 г. Разчетените разходи за културни мероприятия по календара са 49 800 лв., като нарастват с 11 300 лв. спрямо 2016г.

В държавните дейности най-голямо е увеличението във функция „Образование“ – 130%, следвана от функция „Общи държавни служби“ – 108% и функция „Почивно дело, култура“ – 106%.

Община Тетевен има значителен дългосрочен дълг към банкова институция и кредит към Фонд „Флаг“, както и  сериозни финансови корекции по реализираните в предходния мандат европейски проекти. Съществува и реален риск от блокиране на сметките на общината, има и заведени дела от фирми изпълнители. Приетият план за финансово оздравяване също изисква стриктна финансова дисциплина. Всички тези фактори са наложили приемането на бюджет, който най-ефективно и справедливо да разпредели ограничените ресурси.