145 млн. лв. са усвоени във Видинско през първия програмен период

  • 19 декември 2015, 09:14
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 82cc3f77 1fe6 c3b5

През първия програмен период – 2007 – 2013 година, във Видинска област са усвоени от европейските структурни и инвестиционни фондове 145 млн. лв., съобщи Мариела Савкова, управител на областния информационен център. Те са осигурени със 128 договора от 67 бенефициенти. Най-много – 113 351 000 лв., са привлечени от общината във Видин.


Най-големите обекти са били обновлението на водния цикъл и изграждането на регионално депо за битови и строителни отпадъци. Средствата са осигурени с проекти на общините, бизнеса и НПО.


В усвоените пари не са включени средствата, осигурени с проекти чрез програмата за развитие на селските райони и програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия и Румъния – България, допълни Мариела Савкова.