18 деца с тежки проблеми получиха дом

  • 14 декември 2014, 13:15
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 548d8ce732cb7

„Като в свой дом”. Така е наречен проектът, който община Бяла Слатина реализира на обща стойност 476 хиляди лева. Финансирането е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е изцяло от Европейския социален фонд.


Какво се крие зад това? Става въпрос за бъдещето на деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания, в домовете за медико-социални грижи за деца или настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и за деца с увреждания в общността.  По-просто – за деца, които досега бяха отглеждани и възпитавани в известните и така наречени „домове”.


Знае се какво предлагаха тези домове, да не се връщаме назад. Но едно е ясно – проблемите на тези деца са същите, каквито бяха досега. Новото е в подхода. Сега, с процедурата за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката „Да не изоставяме нито едно дете”, се цели едно основно нещо: промяна на методите за решаването на проблемите на тези деца.


Ето така в Бяла Слатина бяха създадени два центъра за настаняване на деца от семеен тип. Те вече са готови, оборудвани с нужното, назначен е персонал, който ще работи с децата. И от началото на новата година тук ще постъпят осемнадесет деца основното от вече бившия дом в село Търнава.


Какво е новото?


Най-напред, като архитектура, центровете нямат нищо общо със старите институциални домове. Приличат на съвременни обикновени къщи. Най-важното в идеята на проекта - грижите за децата да са максимално близки до живота, както са във всяко нормално семейство.


Разкриването на центровете за настаняване от семеен тип разкрива в общината 34 работни места.


По европейското финансиране проектът ще продължи до 30 ноември 2015 година. Но, както обясни ръководителката на проекта Бисерка Бурдиняшка, след този срок се очаква центърът за настаняване от семеен тип да премине на делегирано финансиране от държавния бюджет.