2018 г. беше специална за троянци

  • 28 декември 2018, 12:08
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium 32

Донка, Михайлова, кмет на община Троян

- Г-жо Михайлова, как приключва за община Троян изминаващата година?

- Годината беше особено специална за троянци. Такава я направи 150-та годишнина от обявяването на Троян за град.

Приключваме я с удовлетворение за всичко, което постигнахме – съумяхме да реализиране проекти за повишаване на енергийната ефективност на почти всички публични сгради; посветихме 15 ключови обекта на годишнината, разкрихме нови социални услуги. Изпращаме я и с енергия и оптимизъм към новата 2019 г.

- Как общината намира решения по електроснабдяването през зимния сезон и решаването на въпроса с авариите? Прави ли ЧЕЗ инвестиции на територията на общината? Как комуникира общината с ЧЕЗ?

- Почти ежегодно заявяваме пред ЧЕЗ искане за конкретни инвестиции на територията на общината. През 2018 г. такива инвестиции се случиха, остават проблемите обаче в някои малки населени места.