24 университета се представят в Казанлък

  • 11 октомври 2019, 18:58
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium un0c3vai ymuiysguyz1llut8xglbjdmwsgyefpjcoqpx92ib

24 университета и колежа ще се представят пред ученициге в Казанлък. Изложението на университетите и колежите в България в Града на розите ще бъде на 22 октомври от 11 до 16 часа в сградата на Младежкия дом.

На изложението всеки университет/колеж ще има свое обособено място, с маса и столове, на които кандидат-студентите, заедно с представителите на институтите ще могат да проведат диалог, относно кандидатстване, прием, програма и реализация. Форумът се организира от Младежкия общински съвет с подкрепата на общината. 

Организаторите очакват много интересни неща, които участниците са подготвили, едно от тях е тестване на VR очила.

Ето и кои университети и колежи ще участват в изложението:

- Университет по библиотекознание и информационни технологии

- ЧПК ОМЕГА

- Софийски университет "Св. Климент Охридски"

- Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

- АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

- Нов български университет

- Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

- Технически Университет - София, филиал Пловдив

- Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

- Технически колеж - Казанлък

- ВТУ „Т. Каблешков” София

- Тракийски университет

- Технически университет – Габрово

-  НСА "Васил Левски"

-  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

- Висше училище по мениджмънт

- Медицински университет - Плевен

- Филиал Сливен към МУ - Варна

- Висше Военновъздушно училище „Георги Бенковски“

- Технически университет

- Лесотехнически университет

- Технически Университет - Варна

- Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

- Химико-технологичен и металургичен университет