3 D промоция на забележителностите в Кюстендилско и по Македония

  • 10 май 2017, 17:40
  • Default profile Автор Кирил Иванов
Medium image001 2

[caption id="attachment_120620" align="aligncenter" width="400"]image001 Експертът Гергана Михайлова представи проекта[/caption]

Каталог и 3D видео материали ще промотират забележителности на Кюстендилския регион на български, македонски и английски език, обяви експертът от областната администрация Геергана  Михайлова.

Проектът "Център за развитие на североизточен планов район”. се осъществява с финансова подкрепа на програма ИНТЕРЕГ – ИПП България с бюджет  от 495 074, 11 евро. Продължителността на проекта е 24 месеца, с краен срок 17.10.2018г. Партньор са  македонски общини.

"Туризмът е основен фактор за икономическия просперитет, както на област Кюстендил, така и на партньорите от македонска страна. За нашия район има една завидна комбинация между климат, минерални извори, културни и исторически забележителности.

Само на територията на област Кюстендил има повече от 1000 паметници на културата.”, каза в изложението си Гергана Михайлова, координатор на проекта. Основната цел не устойчиво повишаване на туристическия потенциал на трансграничния регион, оползотворявайки културното и природно богатство на областта.

Близостта на двата региона и техните исторически, географски и културни особености дават възможност да бъдат обединени усилията и в резултат да се постигне повишаване на туристическия поток. Това би довело и до повишаване на заетостта в туризма и намаляване на безработицата.

Предвижда се закупуване и използване на съвременни информационни и аудио-визуални технологии и ICT технологии, чрез които ще се извърши промотиране на забележителностите в региона. След инвентаризация на забележителностите ще бъде изработен каталог и 16 3D видео материала, които ще бъдат в рамките на 2 минути на три езика – български, македонски и английски. Каталогът ще бъде достъпен на интернет страницата на областна администрация Кюстендил, като ще бъде предоставен и на общинските администрации в България и Македония за поместване на сайтовете им.

Тези видео материали ще бъдат представени в оборудвани със специална прожекционна техника изложбени зали. Атракционът на проекта е организиране и провеждане на Road shows – пътуващо представяне на 3D видео клиповете. В обиколката се включват 16-те общини в трансграничния регион. Тя ще започне от лесопарк „Хисарлъка” в град Кюстендил и ще завърши с изложение на фасадата на манастир „Йоаким Осоговски” до Крива Паланка, Македония.