300 LED лампи осветяват село Вардим

  • 30 януари 2019, 09:01
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4885 451242

Свищовското село Вардим се сдоби с модерно улично осветление. По инициатива на общинското ръководство в населеното място вече греят 300 LED улични лампи. Това е пилотен проект, който цели намаляване на енергийните разходи, намаляване на разходите за поддръжка и консумативи на уличното осветление и значително подобряване на неговото качество.

В населеното място са монтирани 300 LED улични осветители с 5-годишен гаранционен срок, които светят целонощно и целогодишно, и удовлетворяват изискванията на стандарта за улично осветление БДС EN 13201. Общата инсталирана мощност на уличното осветление в селото е 4.5 kW, разпределена както следва: главната улица – 60 броя LED 27 W = 1.62 kW; събирателни улици – 160 броя LED 13 W = 2.08 kW; обслужващи улици – 55 броя LED 9 W = 0.5 kW; парково осветление – 18 броя LED 10 W = 0.18 kW и осветление на площада на селото – 1 брой LED 0.12 kW.

Годишната консумация на енергия от новото LED улично осветление ще бъде 18 675 kWh, което е равностойно на 3735 лева годишни разходи за електроенергия или 5.75 пъти по-малко в сравнение с разходите направени с конвенционалното осветление в предходната година. Разходите за поддръжка и консумативи ще намалеят от 4400 лв. на около 700 лв. на година, което е приблизително 6.28 пъти по-малко разходи. Сумарните годишни разходи за новото LED улично осветление в село Вардим ще бъдат 4435 лв/год, пише times.bg.

Стойността на проекта е приблизително 42 000 лева, а срокът за откупуване на вложените инвестиции ще бъде под 2 години, като заплащането ще се извършва със средствата от спестената електроенергия спрямо разходите, които са направени в съответния период на предходната година.

В капиталовите си разходи за 2019 година Община Свищов е предвидила средства за подмяна на уличното осветление на главните улици в Свищов с ново LED осветление, което ще допринесе за редица ползи в икономически и екологичен аспект. Амбициите на общинското ръководство са постепенно всички населени места в община Свищов да се възползват от предимствата на алтернативната LED технология.

Снимката е илюстративна