34 паралелки в училищата в габровско от догодина

  • 27 януари 2016, 14:05
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 cebb dd39

Създаване на интерес към професиите и специалностите в професионалните гимназии е ключовият момент за задържането на младите в габровско, категоричен е областният управител Николай Сираков. Той участва в заседание на Постоянната комисия по заетост, която разгледа предложението за държавния план – прием за 2016/2017.


Сираков допълни, че от една страна е населението, което драстично намалява, от друга страна – пазарът на труда и всичко онова, от което бизнесът се нуждае, а от трета страна е образователната система.


„Ключовият момент за мен е създаването на интерес към професиите и специалностите. Това е решението, за да може да задържим тези деца, които са тук”, заяви Николай Сираков, който отчита още, че в този процес са отговорни и бизнеса, и образователната система, и публична власт.


„Радвам се, че има все повече добри примери и се случва това бизнесът да разбере, че училището не е единствения фактор, който ще създаде кадри. Ако те не предоставят добри условия на труд и ако ние заедно не популяризираме колко е добре да работиш в една или друга сфера – няма как да се провокира интересът”, категоричен е областният управител.


„От начина, по който си вършим работата зависи дали онези 15 деца в класа ще останат да живеят в нашия град или не – от това как преминава един учебен час, от разговора, който имаме с младите хора, от възможностите, които им предоставяме”, коментира още Сираков.


„Нека се фокусираме върху тези деца, които са тук. Онези, които не са – са добре дошли със своите знания и опита, който са натрупали. Но те ще се върнат в нашия град едва, когато видят добрия пример от връстниците си и разберат колко хубаво е да живееш в този регион”, каза още областният управител на Габрово.


Съгласуването на план-приема и тази година не премина без дискусии за състоянието на образователната система и структура. Магдалена Василева, председател на общинското училищното настоятелство сподели, че поради демографската характеристика на региона ни „картината отива към драматизъм” и е смутена от набора на професии в определени общини.


Подобни опасение за бъдещето на специалности и училища сподели и изпълнителния директор на Габровската търговско – промишлена палата Галина Михнева.


След изказвания и обсъждане членовете на постоянната комисия подкрепиха направеното предложение на Регионалния инспекторат по образованието – Габрово за държавен план-прием за учебната 2016-2017 година.


Критериите върху, които се формира становището на Габровска област са необходимостта от изпълнителски кадри за регионалната икономика по предлаганите професии; реализация на държавния план-прием през предходна учебна година; наличие на материално-техническа база, подходяща за обучение по дадена професия/специалност; наличие на квалифициран педагогически персонал по професионална и профилираща подготовка;създадените интеграционни връзки между училищата и фирмите в областта за осъществяване на практическо обучение в реални условия и не на посмедно място реализацията на завършващите ученици, броя на завършващите ученици от VІІ и VІІІ клас и тенденциите за привличане на ученици от други региони.


Така за следващата учебна година бяха подкрепени 34 паралелки, от които три нови специалности – „Организатор на туристическа агентска дейност”, „Селски туризъм” и „Икономика и мениджмънт”, четири вечерни паралелки, пет – задочни и две дневни и такава с дуално обучение.