47 000 лв. получават Луковит и Тетевен

  • 14 септември 2017, 12:29
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium 768x432

Нови 47 163 лв. влизат в две общини на област Ловеч по Националната програма „Осигуряване на свременна образователна среда”. Те са предоставени от държавата за общините Луковит - 38 025 лв. по Модул „„Модернизиране на системата на професионалното образование“ и Тетевен - 9 138 лв. по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”.

Общият размер по двата модула за страната е 1 062 114 лв., одобрени от Министерския съвет. Средствата са от бюджета на МОН и ще влязат по бюджетите на общините. Те се отпускат за реализацията на проекти по два от модулите на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

За модернизиране на системата на професионалното обучение се предоставят 289 312 лв., с които ще бъдат ремонтирани и оборудвани учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата. Ще бъдат осигурени също учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда.

В подкрепа на целодневното обучение на учениците са предвидени 772 802 лв., с които ще се оборудват класни стаи за занимания в часовете, предназначени за дейности по интереси или организиран отдих. Ще бъдат финансирани и дейности, свързани със закупуването на обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри.