5 общини с държавни имоти за социални дейности

  • 04 октомври 2017, 13:15
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5

5 общини получават държавни имоти за реализиране на дейности от значение за местните общности. Това реши днес правителството.

На община Доспат се прехвърля собствеността върху два имота с обща площ 7,9 дка за изграждането на улица. Чрез нея ще се осигури достъп до площадката за компостиране и предварително третиране на твърди битови отпадъци в м. Гайтанина край с. Барутин. С реализирането на проекта общините Девин, Борино, Доспат, Сатовча и Сърница ще имат напълно завършен цикъл за преработка на твърди битови отпадъци.

Община Ковачевци също получава безвъзмездно имот за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци. Теренът с площ 5 дка се намира в землището на с. Ковачевци и към момента се използва за сметище.

С получен от държавата имот община Мадан ще изгради инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино. Имотът се намира в с. Шаренска.

Детски кът ще бъде изграден в Берковица с безвъзмездно получен от държавата имот. Теренът е част от поземлен имот, намиращ се на ул. „Г. С. Раковски“ в града. Той е в близост до жилищни сгради, училище и до оживени улици.

Община Симитли получава терен от 1,4 дка за осигуряване на достъп до района на ЖП гарата в града.

На МВР е предоставено правото на управление върху помещения на 3-тия етаж на административна сграда в Балчик, ползвани до момента от Министерството на правосъдието. Чрез тях ще се обезпечи нуждата на МВР-Добрич от помещения за задържане и настаняване на задържани лица.

За срок от 5 години Висшият съдебен съвет получава за управление втория етаж от старата сграда на Професионалната гимназия „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ в Карлово. Имотът е публична държавна собственост и се предоставя на ВСС във връзка с неотложни ремонтни дейности в сградата на Районен съд - Карлово и необходимост от релокация на магистратите и служителите му.