5% отстъпка, ако платите местните данъци до май

  • 15 февруари 2016, 08:59
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 2e0aed68 940c bbbd

Ако платите местните си данъци и такси до 3 май, ще получите отстъпка от 5%, припомнят от община Добрич. Кметът Йордан Йорданов обясни, че плащането на данъка върху недвижими имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства ще се облекчи, ако гражданите успеят да се взестят в този срок. 


Кампанията за плащане на местните данъци и такси продължава до 30 юни и започна на 27 януари. Данъкоплатците имат около 5 месеца, за да се издължат на общинката хазна. Това може да става на касите на Easy pay, на място в общината или по банков път. Ако искате да платите в общината, трябва да отидете на адрес ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа


Справки за задълженията за 2016 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.


Проверката на задълженията се извършва по ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция "Местни данъци и такси" лично. Това става с представена лична карта за физическите лица и с представена лична карта от представляващия за юридическите лица. 


Упълномощени лица също могат да получат информация за задълженията си, но само с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от 5 символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  


Още новини за Добрич и региона четете ТУК.


Гласувайте в конкурса Кмет на месеца ТУК.