50 млн. лева инвестират в електронното управление

  • 10 август 2018, 17:04
  • Default profile Автор Галина Стоянова
Monitor 1307227 960 720

Две процедури, насочени към развитие на електронното управление и разширяване на електронните услуги за гражданите и бизнеса, обмена на данни между администрациите, обяви Управляващият орган на ОП „Добро управление“ (ОПДУ). 

По процедурата „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ ще се осигури подкрепа за развитие на хоризонталните и централни системи на електронното управление с оглед реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, разработен от Държавна агенция „Електронно управление“ и преминаване към комплексно административно обслужване. Освен че ще бъдат разширени функционалностите на Единния портал за достъп до електронните административни услуги и че информационните системи на държавната администрация ще бъдат интегрирани с хоризонталните системи на е-управление, ще се разработят общи правила, стандарти и процедури, ще се инвестира в обучение на служителите и популяризиране на използването на хоризонталните системи на електронното управление. По този начин електронните административни услуги ще станат по-достъпни и висококачествени. Освен това ще се намали административната тежест за гражданите и бизнеса, тъй като много от данните администрациите ще обменят помежду си по служебен път.

Втората процедура „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак (ДХЧО) за нуждите на електронното управление“ ще подпомогне процеса на изграждане на средата за електронно управление. Облачната инфраструктура, в която ще се инвестира, е ключова за електронното управление. Върху нея ще бъдат разположени съществуващите в момента и новите информационни системи на централните и общинските администрации. Новата инфраструктура ще позволи разширяване на капацитета на Единната електронна съобщителна система. Надграждането и развитието на ДХЧО ще осигури по-бърза доставка на необходимите ресурси, управляемост, оперативна съвместимост и устойчивост, което ще подобри е-услугите към гражданите и бизнеса. Капацитетът на ДХЧО ще бъде увеличаван поетапно, според нуждите от ресурси и актуалното развитие на технологиите, с оглед на ефикасното и ефективно управление.

И по двете процедури конкретен бенефициент е Държавна агенция „Електронно управление“. По първата безвъзмездната финансова помощ е 7 млн. лева, от които  5 950 000 лева са от Европейския социален фонд (ЕСФ), а останалите са национално финансиране. Срокът за кандидатстване чрез ИСУН 2020 е до 20.09.2018 г., 18.00 часа. По втората процедура безвъзмездната помощ е 43  800 000 лева, от които 37 230 000 лева са от ЕСФ, а останалите национално съфинансиране. Крайният срок за кандидатстване е 02.10.2018 г., 18.00 часа.

Максималният срок за изпълнение на проектите е до 31.12.2021 година.

Освен това програмата ще предостави 1,5 млн. лева на Народното събрание за повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на ЕС в българските закони.  По ОПДУ Министерството на финансите ще получи 550 000 лева за модернизиране на вътрешния финансов контрол на публичния сектор, което трябва да стане факт до края на 2020 година.

 

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Еко е, събираме разделно" ТУК!