690 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити в Медицински университет - Плевен

  • 11 април 2016, 11:16
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 2e0aed68 d925 d78e

Медицински университет - Плевен е първото висше медицинско училище в страната, което въведе провеждането на предварителни изпити за „Медицина“ и другите бакалавърски специалности, информира пиарът на вуза, Велина Дукова. Целта е, от една страна, кандидатите да придобият представа за трудността на изпитите и да се адаптират към условията на провеждането им, а от друга - при получен висок резултат, да участват с него в класирането за желаните специалности. За поредна година зрелостниците имат възможност да подават своите документи по три начина - електронно, чрез системата на сайта на университета, на място в Ректората и в бюрата във всички големи градове на страната.


Най-висок е броят на кандидатите, подали документи на място в Ректората - 316, следвани от кандидатствалите онлайн - 257, а зрелостниците, използвали услугите на бюрата в страната, са 99.


Общо 690 кандидати са подали своите документи за явяване на предварителната изпитна сесия. На първия предварителен изпит, който се проведе на 09 април - тест по биология за бакалавърските специалности - се явиха 130 кандидат-студенти в МУ-Плевен. На 10 април, на втория конкурс - изпит по биология за „Медицина“ - се явиха 560 зрелостници. Следващата събота, на 16 април, е третият предварителен изпит - по химия за специалност „Медицина“.


За бакалавърските специалности зрелостниците могат да кандидатстват или с държавен зрелостен изпит по биология, или с тест по биология, а също и по двата начина с избор на по-високата получена оценка. За „Медицина“ се полагат конкурсни изпити по биология и химия, отново с участие в класирането с по-високата оценка от двете изпитни сесии - предварителна и редовна.


През тази година Ръководството доразви решението си да промени формата на конкурсните изпити по биология и химия за специалност „Медицина“ в посока изцяло към тестово изпитване. Целта е да се подбират мислещи кандидати чрез прекратяване на практиката учебният материал по биология и химия да се възпроизвежда механично с развиване на теми.


За пореден път висшето училище предложи непроменен брой места за прием по държавна поръчка на български студенти за новата академична 2016/2017 година. В същия размер се запазват и таксите на обучение на новопретите студенти. Университетът ще приеме общо 394 нови студенти, от които 294 в редовна форма на обучение и 100 в задочна. От тях 74 ще бъдат студентите в специалностите, водещи до придобиване на степен „Професионален бакалавър“ към Медицинския колеж - „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Социални дейности“.


Предложените места по държавна поръчка за бакалавърските специалности са общо 130 - за „медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Опазване и контрол на общественото здраве във факултет“ „Обществено здраве“; както и за „Медицинска сестра и акушерка“ във факултет „Здравни грижи“. Местата за бъдещи лекари са 90 по държавна поръчка, като висшето училище признава за конкурсна оценка отличния резултат над 5,50 от олимпиади по биология и химия.


Оценките от конкурсните изпити по биология и химия за „Медицина“ ще важат и за първия прием от 30 места по държавна поръчка за специалност „Фармация“, който ще бъде обявен за редовната изпитна сесия.