7 младежи с трайни увреждания започнаха работа в Черноочене

  • 08 ноември 2018, 09:04
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8   %d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0   %d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b5

От началото на месец ноември 7 младежи с трайни увреждания започнаха работа в общинската администрация и кметствата в община Черноочене. Бенефициентите са безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г., регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.

„Целта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата й на трудови умения и социалната изолация”, коментира кметът на община Черноочене Айдън Осман.

Младите хора назначени по проекта ще имат осигурена работа за срок от 24 месеца. Проектът„Обучения и заетост за младите хора“ е по компонент II на Агенцията по заетостта, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.