70 млн. лева за по-чиста вода в Кърджали

  • 25 март 2019, 17:16
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%9a%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8 %d0%b2%d0%b8%d0%ba

Амбициозна инвестиционна програма за близо 70 млн. лева ще реализира „ВиК“ ООД  Кърджали по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Дружеството получи карт-бланш да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС след като между областния управител Никола Чанев като председател на Асоциацията по ВиК– Кърджали и оператора бе подписано допълнително споразумение  към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на ВиК-услуги.

То ще позволи в региона да бъдат направени мащабни вложения за подобряване на ВиК-мрежата, като например реконструкция на магистралния водопровод от яз. „Боровица“ до областния център, ремонт на пречиствателната станция за питейни води в с. Енчец и др., коментираха Никола Чанев и управителят на фирмата инж. Славчо Славков.

14 ВиК-дружества в страната имат готови проекти и отговарят на условията за кандидатстване по ОПОС. Срокът е 23 април.