7.5 млн. лв. за по-чист въздух в Димитровград

  • 19 юни 2019, 15:21
  • Default profile Автор Михаела Благоева
Medium %d0%9d. %d0%94%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 %d0%b8 %d0%98%d0%b2. %d0%94%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 1

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Димитровград Иво Димов подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът на инвестицията е над 7,5 млн. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общината, които са с източник битовото отопление с твърдо гориво. Целта на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с алтернативни форми за отопление. Предвидените дейности са в изпълнение на програма на община Димитровград за качеството на атмосферния въздух за периода 2019-2023 г., която предвижда като основни мерки именно подмяната на отоплителните устройства на твърдо гориво.

Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца.