Административният съд в Русе остави на Митрополията спорен имот в Бяла

  • 09 юли 2015, 07:39
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 24a7 3518

Административен съд - Русе обяви за нищожно Решение на Общински съвет - Бяла, с което се отнема безвъзмездно предоставен през 2001 г. на Доростоло-Червенската митрополия общински имот от 4470 кв.м. Теренът е по регулационния план на гр. Бяла, за построяване на православен параклис.


Делото на Административен съд - Русе бе образувано след постъпила през юни 2015 г. жалба от Русенска митрополия, която оспори взетото решение с мотива, че е незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени нарушения и в противоречие с материалния закон.


 След като обсъди доводите на страните и с оглед на събраните по делото доказателства съдът определи, че жалбата е подадена в срок, тъй като Общински съвет – Бяла не е публикувал процесния акт и не е уведомил засегнатата от него страна.


Съдът приема, че обжалваният административен акт е нищожен поради липса на компетентност на органа, тъй като срокът за възобновяване на производството  е три месеца от влизане в сила на акта от 2001 г. – срок, който е изтекъл много преди датата на приемане на оспорваното решение.


С посочените мотиви Административен съд – Русе обяви Решението за нищожно и осъди Общински съвет - Бяла да заплати на Русенска Митрополия, представлявана от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум сумата от 310 лева за направените по делото разноски.


Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.