Акция „Пазете децата на пътя“ се проведе в Ловеч

  • 25 юни 2019, 18:03
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium img 3255

В Ловеч днес се проведе акция за пътна безопасност под надслов „Пазете децата на пътя“,  организирана съвместно от РУ- Ловеч и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Целта на кампанията е свързана с началото на лятната ваканция и идеята е да се популяризира стратегията за това как децата да са в безопасност на пътя. Ученици от ОУ “Д. Димов“ и ПГМЕТ – Ловеч,  отправиха призив към водачите да бъдат внимателни, особено през лятната ваканция и да пазят децата на улицата като свои. 

Водачите на моторни превозни средства бяха спирани от служителите на реда, което първоначално предизвика у тях притеснение. Но след получените листовки, раздавани от учениците, съдържащи ключови стратегии за опазване живота на децата на улицата, шофьорите определено признаха, че има необходимост от повече внимание на пътя по време на шофиране.