Акцията "Научени уроци" стартира от Бойница

  • 12 юли 2013, 08:04
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a56619368d3

Акцията "Научени уроци" стартира от най-далечната община в Северозападна България – Бойница, съобщи Цветомир Ценков, експерт от областния информационен център във Видин. Първа своето мнение за пречките пред изпълнението на проектите с европейско финансиране даде кметът на общината Анета Генчева.


Акцията, наречена "Научени уроци", цели  да събере мнения на бенефициенти от общините, стопанския сектор и неправителствените организации за критичните моменти в изпълнението на техни проекти, одобрени за финансиране от европейските фондове.


Тя се организира по идея на вецепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова.


Целта е да се очертаят проблемите и да се намерят начини за преодоляването на пречките. Всеобщо е мнението, че досега администрацията се е презастраховала, като е усложнявала процедурите за кандидатстване, одобрение и изпълнение на проектите.


Мнението на бенефициентите се събира чрез анкетни карти от експерти на областните информационни центрове.


Кметът на Бойница Анета Генчева предложи промяна в закона за обществените поръчки и в съкращаване на процедурите в т.н. съгласувателна част на проектите, допълни Цветомир Ценков.


 Мненията на хората, работили по проекти, ще бъдат обсъдени на кръгли маси. След тях ще се  предприемат промени в нормативната уредба, свързана с европейските проекти, предвижда инициативата „Научени уроци”.