Община Алфатар е разположена в североизточната част на Република България, включена е в структурата на Област Силистра. Стратегическото положение на общината произтича от това, че прeз нейната територия преминават транспортните връзки между областния център Силистра и морско пристанище Варна, градовете Дулово, Шумен, Тервел, Добрич. 

Община Алфатар има богати културно-исторически традиции. Най-ранните археологически факти за обитаване на района са от късната новокаменна епоха - VI х.пр.Хр. Жителите на Общината са наследници на трако-гети, римляни, византийци. Достоверни сведения за духовния живот на това население черпим от откритите руини по селища, гробни могили и скални светилища.

Контакти: 

7570, гр. Алфатар, 

ул.Йордан Петров № 6

телефон: 086 811 610; 08673 21 82;

факс: 086 811 646

е-mail: obshtina_alfatar@abv.bg