Античната Бонония разкрива тайните си

  • 07 октомври 2019, 16:00
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium kula 8 bononia 1

Разкопките около кула №8 на античния град Бонония във Видин бяха много интересни за археолозите, съобщи д-р Здравко Димитров от АИ при БАН, ръководител на екипа. Те продължиха един месец с подкрепата на общината и Министерството на културата.

На занемарени общински терени е открита западната крепостна стена и порта, която се предполага, че е основната, обясни археологът. Открити са керамични съдове, лули, монети. Големият брой лули говори, че на това място през османската епоха е имало работилница за произвеждането им. На мястото около римската крепостна стена се е натрупала история на 15 века. Върху античинте пластове се откриват находки от Средновековието и османската епоха. Става ясно, че Бонония е била център на долнодунавския лимес на империята. Открити са 9 кули, а дебелината на стената е най-голяма у нас – в основата си е 4 м, а след това - 3,20 м. Кула с девет ъгли има   само в Сърбия, в античния град Ромулиана. 

Археолозите предлагат на общината да социализира античния град, като го превърне в туристически маршрут. Посетителите ще видят едно уникално строителство. Откритите досега стени са с височина до 2 м. Не са нужни надсроявания. Надяваме се през следващото лято отново да получим подкрепа от министерството на културата и да продължим разкопките за разкриване на Бонония. След няколко години античният град ще заприлича на археологически парк, към който туристите ще проявяват голям интерес, допълни доц. Здравко Димитров.