Общината има 4 населени места с общо население 3 338 жители.