Архитекти от шест държави оценяват концепциите за нов център на Велико Търново

  • 18 юли 2018, 17:03
  • Default profile Автор Павел Стаменов
Medium %d0%92%d0%a2 4

Архитекти от четири държави ще оценяват концепциите за новия център на Велико Търново, който ще се простира върху 190 декара от терените на Старото военно училище. През април Община Велико Търново обяви международен архитектурен конкурс, иницииран от кмета на Старата столица Даниел Панов. Подбрано бе и специално жури, начело на което е проф. Георгий Станишев. Негови колеги в оценяващата комисия са Андреа Д‘Антраси /Италия/, Доминик Роялд /Франция/, Хеле Джуул /Дания/, Андрю Йеомен /Англия/, Андрей Чернихов /Русия/, главният архитект на Велико Търново Николай Малаков, арх. Юрий Любомирски /В. Търново/ и един от най-добрите млади архитекти в Старата столица – Лора Бъчварова.

Журито събира в едно доказани в световен и национален мащаб имена в архитектурната гилдия, работили по големи проекти в редица държави, както и експерти, познаващи отлично градоустройствената специфика на Велико Търново и обществените нагласи за новия градски център.

75 000 евро е наградният фонд, обявен от общината. Още два дни /до 20 юли включително/ продължава приемането на проекти. Регистрацията и участието са напълно безплатни – изискването е концепциите да са създадени от дипломиран архитект или проектантски екип, в който работи поне един дипломиран архитект. Конкурсът е анонимен, което допълнително гарантира обективността при оценяване на предложенията – едва след класирането ще стане ясно кои са авторите на отличените концепции.

Журито: „Международният конкурс е най-добрият начин за генериране на решения“

Като форма на професионално състезание на идеи, международните архитектурни конкурси са най-добрият начин за генериране на проектни решения в световната архитектурна практика. Около това мнение се обединяват както проф. Георгий Станишев, така също арх. Любомирски. Проф. Станишев посочва, че този тип професионални надпревари не са прищявка нито на Европейския съюз, нито на други обединения и организации, съществували са много преди демократичните промени у нас и са давали положителни резултати. „Този принцип дава възможност да бъдат избрани концепции, заредени с най-висок потенциал за решаване на сложни задачи, какъвто е новият градски център на Велико Търново“, добавя арх. Юрий Любомирски. „Архитектурните конкурси във вид, подобен на днешния, са се провеждали още от Ренесанса, но в България стават все по-популярни в последните години. Още от студентската скамейка архитектите се обучават за подобен тип съревнование. Много сгради в България са построени след международни конкурси - сред тях са музеят на княз Александър I Батенберг, сградата на Доходно здание в Русе, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Съдебната палата в столицата“, добавя арх. Лора Бъчварова.

Новият център на Търново трябва да съчетае историята и съвремието

Новият градски център на Велико Търново трябва да съчетава традициите на забележителната архитектура на старопрестолния град и всички най-съвременни тенденции на модерната урбанизация, категорични са и проф. Станишев, и архитектите Юрий Любомирски, Лора Бъчварова и Николай Малаков.

„Най-голямото предизвикателство пред кандидатите е, че те трябва да намерят цялостна концепция за  огромна територия, която не само за сегашния момент, но и за в бъдеще да задоволява нуждите на града ни, като в същото време да кореспондира с  историята и богато му културно-историческо наследство. Мина времето, в което проблемите се решаваха с проект на парче“, категоричен е главният архитект на Старата столица. „Трябва да бъде осигурено едно добро площадно пространство, обвързано с пешеходни алеи и озеленени площи, наличие на обществено обслужващи сгради освен в областта на търговията и услугите и в областта на културата и изкуствата, като препратка към Търновската книжовна школа. Но за да заживее един градски център и да бъде пълноценен, необходима е комуникационната му обвързаност с останалата част на града – както със Стария град така също с новата част, с Великотърновския университет, с магистралата София - Варна, с жп гарата“, добавя арх. Малаков.

Създаването на централна пешеходна зона е сред основните приоритети, посочват арх. Юрий Любомирски и Лора Бъчарова. По думите им, трябва да се предвидят места за подземни паркинги и гаражи за автомобили, но решението да не нарушава концепцията за максимално озеленяване и създаване на спортни и развлекателни съоръжения. „Например, река Янтра не участва активно в пространствената композиция на града, а и самата водна площ е почти недостъпна. Именно в този конкурс могат да бъдат предложени за активното й въвеждане в новия градски център“, добавя арх. Любомирски.

Интересът към международния конкурс е много голям, а ежедневно до организаторите пристигат въпроси от цял свят. Журирането ще се осъществи в периода от 27 до 29 юли, когато комисията ще заседава във Велико Търново. Освен градоустройствено решение за цялата територия от 190 декара, кандидатите трябва да представят и конкретен проект за първата сграда в новото ларго на Велико Търново – Експозиционен център. Нейното изграждане е заложено в одобрената инвестиционна програма на общината по ОП „Региони в растеж“. На практика, със средствата от Европейския съюз още през 2019 година може да бъде поставено началото на създаването на новия център на Старата столица.