Асансьор помага на ученици с увреждания в кърджалийско училище

  • 14 юни 2015, 15:22
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 82cc7877 9bcd 089c

В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“  в Кърджали вече има асансьор за ученици  с увреждания. Това е единственото училище в областта и сред малкото в България с такова съоръжение.


Асансьорът и изградената пред главния вход рампа за инвалиди създават благоприятни условия за придвижването на  ученици с физически увреждания.


Така се сбъдна мечтата на момиче с увреждания да ползва свободно богатата материална база на училището, в което учи от три години. То вече има по-лесен достъп до медицинския и стоматологичния кабинет, до библиотеката и до театралната зала, до компютърните и до специализираните кабинети в сградата.

Реализирането на проекта за достъпна учебна среда ù дава възможност да се включи в интересния и разнообразен училищен живот. Родителите ѝ изказаха своята най-искрена благодарност на училището за вниманието и положените грижи в името на доброто ù бъдеще. 


Асансьорът е изграден за учебната 2014/2015 година по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Достъпна архитектурна среда“ и е на стойност 64 548,37 лв.