1435317642
Oбщина

Асеновград

ВИЖ общините (18 общини)

Община Асеновград се намира в Южна България и заема югоизточната част на Пловдивска област. Състои се от 29 населени места. Асеновград - центърът на общината, е най-големият град в Родопите.

Местоположението на града, като най-удобен проход през Родопите, свързващ Тракия с Беломорието, е причина районът да бъде заселен още от най-дълбока древност. Един от най-интересните праисторически обекти на територията на община Асеновград се намира в с. Долнослав. Там е разкрит и проучен първият и единствен досега в България и света неолитен култов център, служил на праисторическите жители на цяла днешна Южна България.

По археологически данни в очертанията на днешния град е съществувало тракийско селище, продължило своя живот и през римско време.  Изключително интересни са тракийските скални светилища. Най-загадъчното от тях е Баланташ. В района на Асеновград са открити четири светилища на Тракийския конник - най-почитаното от траките божество.

За първи път името Стенимахос
/старото име на Асеновград/ се среща в Устава на Бачковския манастир, съставен през 1083 г. по нареждане на Григорий Бакуриани - византийски военачалник и основател на Бачковската обител. По негово нареждане в града се изграждат странноприемница и крепост за защитата му.  През 1230 г., след битката при Клокотница, цар Иван Асен II укрепва и разширява силната станимашка крепост Петрич. Той увековечава това свое дело с надпис, издълбан на една скала над входа на крепостта, която по-късно е наречена Асенова. Станимака е преименувана през 1934 г. в Асеновград.

Славата на Асеновградския край като сакрален център, оформил се през античността, е доразвита с християнството. Тук се намира един от най-посещаваните и почитани манастири на Балканите - Бачковският манастир, основан през 1083 г. На територията на общината има още три манастира -  Мулдавският манастир “Св.Параскева”,  Араповският манастир “Св.Неделя” и “Св.св. Кирик и Юлита и св.Параскева”.  В региона се намират и 17 църкви и параклиси, както и друго сакрално място - Кръстова гора, където се вярва, че е била заровена частица от Христовия кръст.

Освен Исторически музей, градът разполага и с Палеонтологичен музей с една от най-богатите колекции в България.

Асеновград е един от големите лозаро-винарски райони в България и затова най- големият празник за града е Трифон Зарезан. Друг характерен момент от празничния календар на Асеновград са литийните шествия, които се правят в града и околността на големи християнски празници. Всяка година тук се провеждат и традиционните Майски културни празници.

Официален празник:

27 май

КОНТАКТИ:

Адрес: гр. Асеновград
ПК 4230, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9
код от страната: 0331

Телефон: 070010502 

e-mail: obstina@assenovgrad.com