1435317642
Oбщина

Асеновград

ВИЖ общините (18 общини)

Населените места в община Асеновград са: Асеновград, Боянци, Златовръх, Избегли, Нови извор, Козаново, Конуш, Леново, Мулдава, Нареченски бани, Новаково, Стоево, Тополово, Червен, Бачково, Долнослав, Горнослав, Патриарх Евтимово, Добростан, Жълт камък, Мостово, Три могили, Сини връх, Врата, Орешец, Узуново.