Аварията на водопровода в Кърджали е отстранена

  • 06 февруари 2015, 18:24
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54d505d983d50

Аварията на водопровода в коритото на Арда е отстранена, съобщиха от областна администрация Кърджали.


Положена е нова 100 метрова тръба в компрометирания участък, укрепена с бетонови подпори. Земекопните машини са изтеглени от коритото на реката. Изградени са защитни насипи по бреговата ивица. Възстановени са връзките по мрежата от двете страни на реката, предстои да бъде захранен 5 000- кубиковият резервоар. В късния следобед бе възобновена работата на ВЕЦ „Кърджали”, пуснати са две от турбините. До няколко часа се очаква водоподаването на домакинствата да бъде възстановено.


Повредата остави на сухо голяма част от кварталите на Кърджали и над 20 околни села. Областният управител Илия Илиев изказва благодарност на екипите на „ВиК”, „Пожарна безопасност и спасяване на населението”, НЕК - Язовирен район и ВЕЦ „Кърджали” и фирмите„Саварона”, „Арда строй”, „Караман” и „Екип холдинг”, които предоставиха хора и тежка механизация за отстраняване на аварията.