Балзакови герои на съд във Варна

  • 23 май 2019, 13:34
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium 23 %d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%be

Дядо Горио и синовете му бяха подсъдими в Окръжния съд във Варна по време на открит урок по история и литература, проведен в навечерието на 24 май. В ролите на съдии, прокурори, съдебни заседатели, свидетели и адвокати влязоха деветокласници от Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“.  

Преди процеса по мотиви на романа на Балзак „Дядо Горио“ съдия Иваничка Славкова, зам.-председател на съда и ръководител на Наказателното отделение, запозна учениците със  спецификата на делата, гледани от ВОС, мястото на институцията в съдебната система, като отдели внимание на престъпленията в транспорта и най-вече на завършващите със смърт. След като облякоха тогите, съдиите-тийнейджъри пристъпиха към съдебното следствие. Съдебният състав призна за виновни синовете на дядо Горио в злоупотреба с бащината любов, с която двамата са били благословени. Отчетена бе и вината на бащата, който при забогатяването си е изградил собственото си щастие и това на синовете си върху нещастието на много хора, които са гладували и купували многократно по-скъпо хляба си. Според тричленния състав това също е причина за трагедията му, като дядо Горио е понесъл своето наказание, защото няма по-голяма болка и наказание от това човек да осъзнае, че е прекарал живота си в заблуда и са го използвали.

„Всеки от нас е дете на родителите си и сме изправени пред предизвикателството да изпитаме любовта си към тези, които са ни създали. Нека не се интересуваме само от това, което можем да получим, а от това, което майките и бащите ни са пожертвали за нас. Да не забравяме, че начинът, по който се отнасяме към родителите си в настоящето, ще определи начина, по който един ден нашите деца ще се отнасят към нас“, призоваха в края на заседанието деветокласниците.

Съдия Славкова уточни с усмивка, че при разгледания казус може да има само морална присъда, но според Наказателния казус злоупотребата с бащина любов не е престъпление. 

След края на делото всеки от учениците получи удостоверение за участие в образователната програма „Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС, както и екземпляр от действащата Конституция на България.

През учебна 2018/2019 г. до момента в двата образователни проекта на ВОС „Час по правосъдие“ и „Отворени съдилища и прокуратури“ са се включили общо 11 съдии. Участието им като лектори в програмите е доброволно и безвъзмездно, като до май са обхванати над 700 деца, съобщиха от съда.