Община Баните се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян. В нея влизат общо 20 населени места. Община Баните разполага с невероятни условия за развитие на туризма. Красивата природа и минералният извор дават възможност за развитие на еко туризъм, балнеоложки и природен туризъм. Климатът е умереноконтинентален, но се усеща приятното влияние на Средиземноморието. През последните години курортът Баните се развива с бързи темпове. 

КОНТАКТИ:

Адрес: ул. “Стефан Стамболов” - № 3
4940 с.Баните
Телефон: 03025/ 22 20 факс: 22 70
e-mail: banite@banite.egov.bg, obbanite@abv.bg