Банско и Ерзурум въвеждат добри енергийни практики

  • 29 ноември 2019, 09:47
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 5 21

В община Банско на посещение е делегация от турския град Ерзурум. Визитата на гостите е част от общия проект „Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната среда”, финансиран по Схема за безвъзмездна помош – „Дейности за побратимяване на градове между Турция и ЕС”, по който бенефициент е турската община.   

Кметът Иван Кадев и неговият екип посрещнаха колегите си от Турция, водени от главния секретар на Ерзурум – Зафер Айнали, като ги запознаха с историята, съвременността и бъдещите планове за развитието на община Банско.

На работна среща с представители на туристическия бизнес партниращите страни взаимно представиха зимните курорти и запознаха участниците във форума с проблемите, свързани с ефективното и икономично използване на енергията.

Докладвано бе изследването на екип от учени под ръководството на проф.д-р Мутлу Кундакчъ от Университета "Ататюрк" за разходите на електроенергия в двата курорта, добрите енергийни практики и възможностите за използване на възобновяеми източници. Въз основа на тези резултати, на заинтересованите страни ще бъдат предложени решения и финансови параметри за прилагането им.

Гостите от Ерзурум и домакините от Банско изразиха общо задоволство от установеното сътрудничество и заявиха желание в бъдеще връзките между двете общини да продължат и да се разширяват в областта на икономиката, спорта и културата

Целта на проекта е да се проучат възможностите за въвеждане на възобновяеми източници на енергия и оптимизиране на разходите в туризма.

Затова се провежда и проучва какви са енергийните практики в двете общини за изчисляване на разходите за слънчеви енергийни системи и периода на връщане на инвестициите. Така ще се определи пригодността на двете населени места за инвестиции в слънчевата енергия, дали има такива изследвания в и около региона, както и социално-икономическото положение на регионите.

Това реално би диверсифицирало енергийните източници в двете общини и би довело до оптимизиране на разходите за публичната инфраструктура.

Ерзурум е едно от най-старите селища в Близкия Изток, в чиято хилядолетна история са оставили следи велики империи и цивилизации.

Днешният град е един от най-големите в Турция - в едноименната област живеят над 770 хил. жители. Той е най-високо разположеният турски град. Намира се на плато с надморска височина 1950 метра в Източноанадолските планини. 

Разположен в подножието на планината Паландьокен, където снеговалежите са продължителни и обилни, през последните години Ерзурум се развива  като модерен зимен курорт. Този аспект в икономическото развитие на града е една от причините турската община да покани община Банско за партньор.