Община Белене се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Плевен. Има шест населени места. Административният център на общината е разположен на река Дунав и се развива като пристанищен град.

Белене е селище с близо 10-вековна история.  Възниква през 1086 година, основано от павликяни.

В периода IV век пр.н.е. - I век от н.е. тези земи са обитавани от тракийското племе гети.

В резултат на хилядолетната история на територията на общината са разкрити много археологически паметници - античният кастел “Димум” на брега на р. Дунав, античните канали “Гърла”, останки от средновековното селище “Секуриска” край с. Бяла вода, “Правия камък” край село Петокладенци, некропол от седем могили край с. Деков.

Изградени са и функционират две католически църкви - “Рождество на Блажена Дева Мария” (1860 г.) и “Свети Антоан Падуански” (1893 г.) и една православна - “Свети Георги” (1874 г.).

Белене е родно място на Блажения Епископ Евгений Босилков. В църквата “Рождество на Блажена Дева Мария” се намира късче от неговите мощи.

На територията на община Белене се намира част от Природен парк “Персина”, включващ всички български дунавски острови.

Ефективно функциониращ център на културния живот в общината са читалищата. Най-голямото сред тях е Народно читалище “Христо Ботев-1892” - гр. Белене, което допринася в най-голяма степен за запазване на самобитния фолклор и традиции на местното население.

Официален празник:

7 септември

КОНТАКТИ:

Адрес: Белене 5930, ул. “България” 35,

Телефон: 0658/31061,

Факс: 0658/31062

E-mail: obshtina@belene.bg, obshtinabl@abv.bg