Белодробната болница в Троян с топла вода от слънцето

  • 26 февруари 2019, 12:01
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium 52633953 1079485295564221 600809355696144384 n

Специализираната  болница за активно лечение на белодробни болести – Троян обяви официално приключването на проект, финансиран от Министерство на здравеопазването, на стойност 83 060 лв. На церемонията присъства зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков, народният представител  Иван Миховски, зам.-областният управител Бойко Пъдарски, представители на местната власт и институции.

Проектът включва поставяне на три целогодишни слънчеви системи за топла вода, реконструкция на осем болнични стаи  с обособяване на самостоятелни санитарни възли. Двете части на проекта са взаимно свързани и водят до постигането на две глобални, както за лечебното заведение, така и за здравеопазването ни цели - подобряване качеството на лечебно-диагностичната дейност и грижите за болните чрез осигуряване на адекватна и модерна болнична среда и ефективно и ефикасно разходване на финансовите ресурси, подчерта директорът на лечебното заведение д-р Цветомила Дудевска, която благодари на правителството и Министерство на здравеопазването за доверието и финансирането на проекта.

Тя поясни, че две от болничните стаи са разположени във Фтизиатрично отделение и ще бъдат стаи-изолатори за пациенти с туберкулоза, а останалите шест болнични стаи,  в които са обособени санитарни възли, са разположени в двете сгради  на  Пневмологично отделение. Така се изпълнява изискването на Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения за  брой на изолационни стаи на базата на резултати от оценката на риска в съответната ситуация, поясни д-р Дудевска и и подчерта, че през последните две години единствената препоръка, която са давали анкетираните пациенти на болницата е да има стаи със самостоятелен санитарен възел, което те изпълняват с направената инвестиция.

Другата глобална цел на проекта, по думите на д-р Дудевска, е енергийна ефективност чрез средногодишно спестяване на 50% от необходимата енергия за подгряване на битова вода за нуждите на пациентите и персонала на лечебното заведение. Ще се използва възобновяем  източник на енергия – слънчева енергия, което е в унисон с Европейската политика за промяна на климата, при която се стимулира използването на възобновяеми източници на енергия с поставените три целогодишни слънчеви системи - по една на всека от сградите на стационарния блок, акцентира още тя.

По думите й слънчевите системи за топла вода и реконструираните болнични стаи в болницата ще се ползват от пациентите, които годишно са около 2800 (в т.ч. болни с туберкулоза във Фтизиатрично отделение и болни с неспецифични белодробни заболявания в двете сгради на Пневмологично отделение). Персоналът на лечебното заведение  е 60 души. Инвестицията в размер на 83 060 лв. и е одобрена за финансиране от капиталовата програма на МЗ.

Постигнати са всички заложени цели на проекта - подобрена е инфраструктурата – болничната среда на лечебното заведение; повишена е  удовлетвореността на пациентите; повишена е икономическата ефективност; подобрена е енергийната ефективност, качеството на здравните грижи и конкурентоспособността на дружеството.