1435313844
Oбщина

Берковица

ВИЖ общините (11 общини)

Общината има 20 населени места - Балювица, Берковица, Берковица, Бистрилица, Боровци, Бързия, Гаганица, Замфирово, Комарево, Костенци, Котеновци, Лесковец, Мездрея, Песочница, Пърличево, Рашовица, Слатина, Цветкова бара, Черешовица, Ягодово.