Безработицата в Силистра 2 пъти по-висока от средната в страната

  • 04 април 2018, 08:01
  • Default profile Автор Станка Христова
Medium job 1

13.8 е равнището  на безработицата  през март в област Силистра. По данни на  регионалната служба по трудава заетост  хората без препитание са намалели с 1.3 % спрямо февруари, но  в региона има два пъти по-високо ниво на регистрирани незаети в сравнение със средния за  страната показател от 7% безработица.

Най-висок е процентът на  безработните в община Кайнарджа, където вън от пазара на труда  се 34% от хората в трудоспособна възраст.

Високи нива на незаетите са регистринани и в общините Главиница  - 30%, Ситово – 26,5%, Алфатар – 23%.

Най-малко са безработните в областния град  Силистра, където  активно  с помощта на трудовите посредници търсят препитание 7% от хората в трудоспособна възраст.