Безработицата в Стара Загора намалява, но заплатите също

  • 18 ноември 2014, 08:28
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 542e66dc1be82

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Старозагорска област за третото тримесечие се увеличиват в сравнение с предходния период, но пък за сметка на това заплатите намаляват. Това сочат официалните данни на регионалното статистическо бюро на Националния статистически институт.


Към края на септември наетите лица са се увеличали с 584 души, или с 0,6 на сто спрямо края на юни тази година. Общият брой на работещите в областта е достигнал 101 918. Най-голямо увеличение на наетите лица спрямо края на второто тримесечие е регистрирано в икономическите дейности -  създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения - с 4,9 на сто, селско, горско и рибно стопанство - с 4,1 на сто и образование - с 2,7 на сто. Най-голямо свиване на наетите лица е регистрирано в операциите с недвижими имоти” - с 8 на сто, хотелиерство и ресторантьорство - със 7,9 на сто  и  транспорт, складиране и пощи - с 3,9 на сто.


През третото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата в Старозагорска област е 820 лева и намалява спрямо второто тримесечие с 2,1 на сто, сочат още данните. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната работна заплата, са неочаквано производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – с цели 12,8 на сто, образование - със 7,2 на сто и  хотелиерство и ресторантьорство - с 4,4 на сто


За сметка на това средната месечна плата за третото тремесечие на т.г. в областта е нарастнала с 4,1 на сто в сравенние със същия период на миналата година, успокояват статиститците.