Безработни ще помагат на възрастни и самотни родители в две общини

  • 06 април 2020, 15:34
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium 1377196 xl 1521105286

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID19, на територията на общините Криводол и Борован се изпълнява проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по порцедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” .


По нея могат да кандидатстват: ще бъдат назначени до 10 лица в трудоспособна възраст на длъжност Домашен помощник. Те трябва да са безработни лица, без да са добили право на професионална пенсия или каквото и да е била друга пенсия за ранно пенсиониране, да са неосъждани и мотивирани да предоставят социални услуги в домашна среда в извънредна епидемична ситуация в страната.

На територията на община Криводол дейността е насочена към 61 броя потребители от следните целеви групи:

• възрастни лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване,

• хора с увреждания и техните семейства,

• възрастни в риск,

• лица под карантина,

• самотни родители с деца до 12 години.

Социалните услуги, които ще бъдат предоставяни са: доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки(със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги и други (със средства на потребителите).

При възникнала нужда кандидат-потребителите могат да се обръщат към кметовете в населените места на територията на Община Криводол, заявленията могат да се подават и онлайн на е-mail : krivodol@dir.bg или чрез заявка по телефон : 0879516531 и 091172045,казаха от местната администрация.