Безработните от Пазарджик с най-ниски обезщетения

  • 18 септември 2015, 09:38
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 53a8360bedcce

Безработните в Пазарджик са най-бедни, докато тези в София са най-"богати". Такива са данните на Националния осигурителен институт (НОИза месец юни, цитирани от epicenter.bg. Средното обезщетение на хората без работа в Пазарджик е най-ниско за цяла България – само 250,46 лв. В същото време в столицата хората без препитание разполагат средно с по 464 лв. на месец.


Средната за страната сума е в размер на 315,29 лв.


По закон минималната сума, която съкратените получават като обезщетение, е 7,20 лв. на ден, а максималната стига до 60% от заплатата, върху която са се осигурявали, преди да останат без работа.


Минималната сума на месец възлиза на 150 лв. Тъкмо такава помощ получават най-голяма част от безработните – 19 741 души. Те са 24% от всички, получаващи обезщетения.


Максималната сума в диапазона 1200-1560 лв. пък получават едва 1977 безработни. Част от тях са имали осигуровки на „тавана“ от 2600 лв., затова обезщетението им също е максимално възможното – 1560 лв. на месец.


Данните на НОИ сочат още, че регистрираните в бюрата по труда безработни през юни са 315 701 души. Осигурените работещи във фонд „Безработица“ пък са 2 518 788 души.